Fällande domar mot lärare

28 december 2004: En lärare som skakat en åttaårig pojke, släpat honom på golvet och knuffat omkull honom dömdes i tingsrätten till villkorlig dom och böter. Han stängdes av från sin tjänst efter händelsen, men fick ingen varning eller erinran. Han jobbar idag på en annan skola som lärare.

4 oktober 2006: En lärarinna gav en tioårig pojke ett femton centimeter långt blåmärke på ryggen efter att slagit honom med pekpinnen. Hon fick ingen varning. Hon dömdes trots sitt förnekande till villkorlig dom och böter. Hon vikarierar idag som lärare på andra skolor.

29 juni 2005: En idrottslärare dömdes till böter för ringa misshandel av en kille i sexan. Han skakade om honom och drog hans kläder mot halsen och tryckte upp honom mot väggen. Lärare jobbar kvar på skolan. Kollegorna samlade själva in till böterna. Eleven har bytt skola.

30 november 2005: En lärare och en elevassistent dömdes av tingsrätten till villkorlig dom bland annat för att ha satt sig gränsle på en elev och hållit fast honom i ett trångt utrymme trots att han var rädd för såna.  De avskedas.

4 april 2005: En lokalpolitiker och lärare dömdes i tingsrätten mot sitt nekande för att ha kastat en tolvårig pojke mot en toalett dörr. Precis när han kom upp rusade läraren efter och kastade honom igen. Pojken fick skador i nacke och rygg. Läraren stängdes av under utredningen och sade upp sig själv när domen kom.

4 juni 2003: En rektor polisanmäler en lärare som gett en elev en örfil under en slöjdlektion. Mannen döms till dagsböter för misshandel, men jobbade kvar på skolan och fick stöd och mindre klasser.

11 november 2004: En lärare döms av hovrätten till böter för att ha tagit en elev om nacken när hon satt på en bänk utomhus med fötterna på bordet. Han har tvingat ned henne från bordet och därefter knuffat henne. Läraren jobbar kvar på skolan, han har inte fått någon varning.

20 december 2004: En musiklärare döms till dagsböter för misshandel i hovrätten. Han sprang ifatt en elev som sparkade på en glasdörr, drog honom i kläderna och tryckte mot hans hals upp mot en vägg.  Han har fortfarande lektioner en gång i veckan på skolan.