Reportaget om Obol

Så här gjorde vi det:

Detta jobb startade genom ett tips från en idrottsförälder som själv börjat undra vem som klivit in som storsponsor i svensk basket.

Den högsta divisionen inom herrbasketen heter sedan i oktober Obol Basketball League. Bakom står Obol Investment som presenterats som en internationell kapitalförvaltningsjätte med ett nätverk av bolag i världen, med bas i Schweiz och en grupp svenskar i ledningen.

På deras hemsida, www.obolinvestment.com, visar de ett helt familjeträd med verksamheter och bolag i flera länder som skall tillhöra Obolgruppen.

Man kan genom www.godaddy.com kontrollera vem som står bakom sida.

Då visar sig den påstått Schweizbaserade internationella finanskoncernens hemsida ligga på en server i Köping i Västmanland och vara registrerad på en av de svenska Obolmännen, Jan Saradlic, privat. Ytterligare ett av de föregivet internationella bolagen i familjeträdet, Ebes Group, har också sin hemsida i Köping på i Jan Saradlics namn.

Det fanns flera saker på hemsidan som gjorde oss tveksamma. Bland annat en gloslista som på ett förenklat sätt förklarar en del ekonomiska termer. Den gav inget professionellt intryck.

Hemsidans familjeträd innehåller verksamheter och bolag som skall tillhöra Obolgruppen. När vi började söka på företagen i trädet och Obolbolag i olika länder visade sig de flera vara svåra eller omöjliga att hitta.

Dels sökte vi med Google och andra vanliga  sökmotorer, dels via databaser på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Deras bibliotek har betaldatabaser inriktade speciellt på företag och näringsliv både i Europa och internationellt. Dessutom finns databasen Factiva som bland annat samlar information ur Financial Times, Wall Street Journal, Frankfurter Allgemeine Zeitung och, South China Morning Post.

På Universitetsbibliotekets hemsida (via www.gu.se) kan man läsa om de företagsdatabaser de har.

Bo Johansson - Obols frontman

Givetvis sökte vi också i vanliga svenska tidningar och i radions och Sveriges Televisions arkiv. Det visade sig finnas en hel del inslag och artiklar på temat ’Schweiziska Obol ny storsponsor i Örebro/Plannja/Dolphins m.fl.’ och dessutom en del längre reportage i exempelvis Norrbottens-Kuriren och Aftonbladet om en av männen bakom Obol, Bo Johansson från Malmberget. Där beskrivs hans karriär från att han blev föräldralös vid 16 års ålder till att han efter några år som musiker gav sig ut i finansvärlden via Föreningsbanken i Norrbotten sen  Stockholm och London till Schweiz och VD-stolen i Obol Investment. År 2000 skulle han ha dragit sig tillbaka. Numera håller han mest på att skriva musik och sköta sin vingård i norra Italien men sitter enligt vad han själv uppger i huvudstyrelsen för Obol Investment.

I torsdags, 30 november, meddelade han dock att han lämnade alla officiella funktioner i Obol.

Genom folkbokföringen fick vi veta att Bo Johansson varit skriven utomlands sedan 1994. Men eftersom han skall ha tillträtt som VD i Obol redan 1990 efter att redan tidigare ha arbetat i Zürich och London, betyder det att han fortfarande var skriven i Sverige under fyra år av sin internationella finanskarriär. 1990-1994 var skriven på adresser i Rosvik, Solna, Luleå, Stockholm och Rånea.

Genom landsarkivet fick vi också veta att hans föräldrar inte alls dött när han var 16. Pappan dog dagarna innan han fyllde 19 och mamman när han var 25.

Det fanns alltså flera tveksamheter både kring bolagen och Bo Johansson.

Schweiz

14 november besökte Obols svenske försäljningschef Thomas Nyström Göteborg och basketlaget Gothia för att prata om eventuella sponsorkontrakt. Vi träffade honom för att be honom berätta vad Obol är och vad de vill göra genom sina sponsoravtal.

Nyström sa just att bolaget är ett Schweizbaserat förvaltningsbolag med 10 miljarder dollar i förvaltning. Det var en märklig siffra eftersom de på sin hemsida skriver att de har 1,5 miljarder dollar i förvaltning. Omräknat till kronor innebär det att det är ungefär 10 miljarder på hemsidan, medan Thomas Nyström pratar om 70 miljarder. Och detta gäller en mycket central uppgift om bolaget.

Genom sidan www.hr-monitor.ch och genom samtal med Easymonitoring i Schweiz kunde vi söka efter schweiziska företag och även på personnamn för att se vilka bolag t.ex. Bo Johansson var med. Easymonitoring är en firma som förmedlar och katalogiserar den officiella informationen från Schweiz’ motsvarighet till Bolagsverket.

Det visade sig att det sedan i april 2005 inte finns något företag alls med namnet Obol i Schweiz.

Däremot har det funnits tre.

Två av bolagen, Obol Investment International Ltd och Obol Investment Advice Limited var bara filialer till moderbolag på Brittiska Jungfruöarna respektive Irland. Filialerna upphörde 2005 respektive 2002.

Det tredje, Obol Resources AG, visade sig ha likviderats av schweiziska myndigheter 2004 med hänvisning till en lagparagraf (§89 HRegV).

Genom schweiziska ambassaden i Stockholm fick vi hjälp att skaffa fram lagtexten.

§ 89 säger att företag som saknar tillgångar likvideras om de inte reagerar när myndigheternas påpekat det för företaget.

Irland

Vi ringde till Companies Registration Office på Irland för att kolla det irländska moderbolaget.

Inte heller det fanns kvar.

Två Obolbolag som startats 1997 ströks av myndigheterna redan 2000 eftersom de aldrig lämnade några bokslut. I det fallet försvann alltså moderbolaget två år före filialen.

Kanada - Malaysia

Obols företrädare hänvisade oss istället till Kanada. Det är där huvudstyrelsen brukar mötas och det är där förvaltningen sker, fick vi veta.

Under rubriken ”Contact Us” på Obol Investments hemsida finns nummer och adress till Old Trade Management i Toronto. Vi ringde, men där var det bara hänvisningston. Via telefonkatalogen sökte vi upp andra abonnenter på adressen. När vi ringde en av de andra i huset, Royal Canadian College of Organists (Sällskapet för kyrkomusiker), sa de att de inte hört talas om något Old Trade Management i huset.

Då förklarade Bo Johansson att det Old Trade Management – som Obol särskilt satt ut som kontakt - var vilande och den ende vi kunde nå var en advokat. Advokaten hade inget att säga mer än att Old Trade Management och Obol var två av hans många klienter. Och något med penningförvaltning att göra hade han inte.

Som kontakt stod också East Asia Ltd i Malaysia. När vi ringde dit visade det sig vara ett brevlådeföretag. Bo Johansson kommenterade att de i själva verket köpte aktieanalyser av två personer på kontoret.

Örebro

Den tredje kontaktadressen på hemsidan är i Örebro: Obol Investment EU.

Det utsatta telefonumret har ingen egen abonnent utan ligger under Assuransforum Mälardalen, en försäkringsmäklare som drivs av en annan av företrädarna för Obol, Jan Saradlic.

Obol Investment EU finns inte i det svenska bolagsregistret. Det finns heller inget annat bolag från Obolgruppen registrerat.

Genom The Wayback Machine www.archive.org tittade vi också efter hur deras hemsida sett ut förut. Där lagras hemsidor så att man kan se hur de sett ut tidigare. I det här fallet fanns ett antal kopior lagrade av www.obolinvestment.com. Den äldsta var från 2003.

Då såg vi att de tidigare haft med en svensk hockeyagent i sitt familjeträd. När vi ringde dit förklarade de att de aldrig ägts av Obol eller ingått i Obols familj.

Dundee Securities

Vi gjorde en intervju med Bo Johansson 24 november. Då förklarade han att deras förvaltning omfattade 15 miljarder dollar dvs fem miljarder mer än Thomas Nyström sa och tio gånger så mycket som på hemsidan.

Johansson sa under intervjun att de är delägare i Dundee Securities och tillade:

– Vi har väl 1500 anställda bara där.

På Obols hemsida finns också Dundee Securities inritat i familjeträdet över bolagsgruppen.

Dundee Securities är Kanadas största nätverk av finansrådgivare och förvaltare vid sidan om bankerna. När vi kontaktade dem resulterade det i att de bad Obol att stryka dem från hemsidan. De förklarade också att de inte har någon fond som heter Obol.

Däremot är Obol kunder hos Dundee Securities. Med andra ord skulle de kunna sätta in pengarna de samlar in där. Dundee Securities talar dock inte om mer än att de är kunder hos dem.

Dundee Securities är vidare ett helägt dotterbolag till Dundee Wealth. Därför kan Obol, som Johansson säger, inte alls vara delägare i det företaget.

Däremot är det möjligt att de är aktieägare i Dundee Wealth precis som vilken kanadensare som helst eftersom Dundee Wealths aktier handlas på Torontobörsen.

Men Obol är ingen styrande storägare enligt Dundee.

Bo Johansson förklarade också i vår intervju att Föreningssparbanken (numera Swedbank) förmedlar deras fond, men det visade sig inte stämma när vi kontrollerar med deras fondavdelning.

Vems är pengarna?

Ytterligare en sak vi sökte efter är den mycket rika familj som skall ligga bakom hela Obol. Det är deras förmögenhet Obol en gång bildats för att förvalta, säger Bo Johansson. Familjen skall vara engelsk och adlig, Sir Brownleigh, talas det om.

När vi frågar brittiska College of Arms, som precis som Riddarhuset i Sverige, håller reda på adelsläkterna får vi veta att någon adlig familj med det namnet inte finns och inte har funnits.

Inga av Obols företrädare uppger något om vilka andra som satt sina pengar under deras förvaltning, bara att det skall vara världskända toppidrottsmän och filmstjärnor. Det skyddas av ”schweizisk banksekretess” svarar de i olika sammanhang.

Vi kan heller inte få veta något om vilka bolag fonderna köpt aktier i eller i vilka länder. Det finns ingen sådan information på hemsidan eller i en broschyr Obol delat ut under hösten. Ingen av Obols företrädare säger heller något om saken, mer än att det är stora, trygga företag både inom industri- och bankvärlden.

Vi försöker också ringa för att låtsas vilja placera pengar, men inte heller då talar de om vilken inriktning fonden har.

Det går heller inte att förstå om det är en eller flera fonder de har.

Bolaget hävdar nämligen i intervjuer att det är en fond de har. På hemsidan står det att de har 38.

Vem skriver kontrakten med klubbarna?

Basketbollförbundet, Plannja Basket, Norrköping Dolphins, Luleå Hockey och Örebro Hockey har sponsoravtal med Obol. Vi har försökt ta reda på exakt vilket bolag som står på kontraktet.

Bo Johansson kan inte svara trots att vi försöker vid fyra tillfällen under vår 45 minuter långa intervju.

.

Ibland säger han att det är undertecknarna personligen som är ansvariga och ibland att det är en juridisk person (ett bolag) men oklart vilken. Avtalen är hemliga.

Både ordföranden i Basketbollförbundet och ordföranden i Dolphins, som också ser efter i kontraktet, säger att det är undertecknat av Obol Investment Ltd.

Men det är ett bolagsnamn som inte finns ens på Jungfruöarna. Där heter det bolag som kommer närmast Obol Investment International Ltd.

Andra klubbar tror att de skrivit på med ett schweiziskt företag.

Brittiska Jungfruöarna

Brittiska Jungfruöarna är ett skatteparadis. Möjligheten till insyn är mycket små. Man får inte veta vare sig vilka som står bakom bolagen, vem som leder dem eller något om deras bokslut.

Hos Financial Services Commission på Jungfruöarna hittar vi till sist två fonder, Obol Investment Concept II och Obol Investment Concept Ltd. De finns på hemsidan www.bvifsc.vg .

Det har också funnits fyra Obolbolag på öarna. Två finns kvar, båda med $ 50 000 i aktiekapital, Obol Investment International Ltd och Obol Investment Concept Ltd. Två av bolagen är upplösta.

Obol Limited upplöstes 2005. Obol Investment Concept II Ltd ströks ur registret av myndigheten eftersom bolaget inte betalat avgiften.

Storbritannien

Brownleighs är enligt Bo Johansson och andra Obolföreträdare en engelsk industrifamilj.

I bolagsträdet på Obolinvestmenthemsidan finns två bolag med familjens namn. Sir Brownleigh Industries och Sir Brownleigh Estate. Tidigare har de ibland också haft Ltd i namnet på hemsidan.

Det brittiska bolagsregistret finns på: http://www.companieshouse.gov.uk

<http://www.companieshouse.gov.uk/>

Där kan man söka på både nuvarande och tidigare företagsnamn. Det finns inga brittiska företag som heter eller har hetat något med Sir Brownleigh alls.

Däremot har det funnits två bolag som hetat Brownleigh Properties Limited och Brownleigh Enterprises Limited. Bägge är upplösta, det första sedan 2004, det andra sedan 1994.

Sökningar i Financial Times och internationella företagsdatabaser ger inga träffar på vare sig familjens namn eller företagsnamnen.

Finansinspektionen

Den som förvaltar andras pengar måste ha tillstånd av Finansinspektionen om det är yrkesmässigt.

Därför kontrollerade vi med Finansinspektionen i Sverige, Schweiz och Ontario om de hade någon fond med Obol i namnet registrerad. Det fanns inte.

I Kanada sköts fondernas tillstånd på provinsnivå och Obols företrädare hänvisar till Toronto i Ontario när de skall förklara var förvaltningen sker.

De enda fonder vi hittat registrerade är alltså de båda fonderna på Jungfruöarna.

Intervjuerna

Vi har intervjuat Bo Johansson och Thomas Nyström.

Dagarna före programmet blir vi tillsagda att vi kan få träffa Bo Johansson i Luleå. Kvällen innan ringer de återbud.

Thomas Nyström vill inte svara på några ytterligare frågor när vi gjort upp om en intervju utan hänvisar till advokat. Bo Johansson går inte alls under dagarna närmast före och kring sändning. Han sägs vara ute på resa för nya miljonaffärer och ständigt på flygplan i flera dagars tid.

De frågor vi velat ställa är:

Hur det kommer sig att de ger så olika bild av hur stora de är?

Varför har de sin hemsida registrerad privat och inte på bolaget, och dessutom på en server i svenska Köping?

Var finns det bolag som de använt sig av när det skrivit kontrakt med klubbarna och Basketbollförbundet?

Har de en – eller flera - egna fond?

Vad finns det för förklaring till att Bo Johansson ger felaktiga uppgifter om sin bakgrund?

30 november meddelas också att Obol Sports Europe köpt ett svenskt bolag och att det är där sponsringskontakterna och avtalen skall ligga i fortsättningen.

Därför ville vi också fråga om var det bolaget finns?

Vi har även SMS:at och e-postat att vi vill ställa frågorna.

Övriga personer

För att inte missförstå eller komma snett under arbetet har vi dels pratat med Gunnar Ek som följt aktie- och fondhandel under närmare 40 år och är chef för Aktiespararnas bolagsbevakning. Han har gått igenom vårt material och pratat med oss flera gånger. Dels har vi haft kontakt med två personer som på olika sätt ägnar sig åt att kartlägga eller studera företag. Deras kommentarer är entydiga, att detta inte verkar seriöst och ser mycket underligt ut.

Vi har också varit kontakt med myndigheter både i Sverige och utomlands, finansinspektioner, bolagsregister, ambassader och även privatpersoner i Kanada.

Publiceringen

Kaliber sänds på söndagar och vanligtvis sänds också vår nyhet i kortform av SR Ekot samma dag.

Men lördag morgon fick vi veta att Norrbottenkuriren publicerade en granskning av Obol, som i delar sammanföll med vår. Vi hade dittills inte fått några signaler om att någon annan journalist arbetade med att granska Obol.

Detta gjorde att Ekot publicerade nyhetsinslagen med start redan lördag morgon.

Björn Tunbäck, reporter