Tillsynen av Baggershus JO-anmäld

Telegram från TT 2007-05-22:

LÄNSSTYRELSE JO-ANMÄLER SIG SJÄLV

Göteborg (TT)

Länsstyrelsen i Västra Götaland ber nu själv att justitieombudsmannen (JO) ska granska dess tillsynsverksamhet.

Det gäller tillsynen av det privata behandlingshemmet Baggershus i Mölndal.

Länsstyrelsen säger i sin anmälan att någon egen tillsyn av behandlingshemmet aldrig skett utan man har i stället granskat rapporter från Mölndals kommuns inspektioner. Länsstyrelsen vill ha utrett huruvida detta sätt att sköta tillsynen är korrekt, skriver lokala medier.

Förhållandena vid behandlingshemmet, som även tar emot ensamkommande flyktingbarn, uppmärksammades av Sveriges Radios Kaliber och SVT:s Västnytt. Nyhetsprogrammen berättade bland annat om våld och rasistiska förolämpningar som pojkar på hemmet fick utså.

Delar av behandlingshemmets verksamhet stängdes efter kritiken.