Så här gjorde vi!

Här kan du läsa hur detta arbete gjordes.

Idén till undersökningen kom från frilansen Niklas Forslund. Han hade varit i en butik för att köpa en tvättmaskin. När han inte ville köpa en försäkring till maskinen så blev försäljaren irriterad och tyckte att han var ansvarslös. Säljaren sa bland annat ” Men den kan ju gå sönder i morgon!”

Kalibers reporter Anna Jaktén och Niklas Forslund började diskutera och kontrollera detta med tilläggsförsäkringar för hemelektronik.

Först gjordes en grund-research. Vi läste artiklar, besökte butiker, gick igenom vilka försäkringar som fanns, vilka försäkringsbolag, läste årsredovisningar, lagar etc.

Vi åkte till några butiker för att höra vad försäljarna sa om försäkringar. Där sades några kommentarer som var långt ifrån sanna.

Vi bestämde oss för att göra ett ”klassiskt konsument-journalistik-jobb” med en bred undersökning i många butiker.

I samma veva stötte vi på en undersökning som Konsument Göteborg gjort i höstas och som på ett lokalt plan gjort det som vi ville göra i ett större geografiskt område. Vi träffade de ansvariga på Konsument Göteborg för att få ta del av deras erfarenheter så att undersökningen kunde göras så bra som möjligt. Tack!

Niklas och Anna beslutade att vi skulle välja att tala med försäljarna om platt-tv. Detta eftersom det är en vara som säljs mycket, som ofta säljs med försäkring och som berör många människor.

Vi bestämde oss för att använda dold mikrofon. Detta för att tydligt dokumentera det som säljarna sa. Vi har sedan valt att klippa ut korta bitar ur samtalen med säljarna. Säljarna har inte presenterats med namn. Självklart är det så att det är arbetsgivarna och försäkringsbolagen som är ansvariga för den kunskap säljarna har! Om det är så att många ger felaktig information så är det ett strukturellt problem för branschen.

Niklas gjorde i huvudsak besöken i butiker i Halland, Småland, Skåne och Västra Götaland. Anna gjorde resan från Göteborg till Stockholm och tillbaka. Några butiker besökte vi tillsammans.

När några butiker besökts så utkristalliserades arbetsformen. Så här ungefär var besöken upplagda:

  • Vi frågade om det är samma garanti för alla tv.
  • Vi sa att vi var intresserade av en hållbar tv, inte nödvändigtvis den mest tekniskt avancerade. Vi frågade om hållbarhet.
  • Vad händer om det blir svart i rutan efter ett och ett halv eller två år?
  • Så gott som alla försäljare tog självmant upp den egna försäkringen.
  • Så gott som alla försäljare tog upp jämförelser med hemförsäkring - till hemförsäkringens nackdel. Vi frågade då vad som skiljer.
  • Om försäljarna inte sa något om reklamationsrätten så frågade vi mer och tydligare.

Vi försökte ta emot information från varje säljare ”blanka”, alltså utan kunskap och utan förutfattade meningar. Helt enkelt tänka oss in i att vi var nya kunder varje gång. Inte helt enkelt, men det gick. Det var viktigt att försöka utplåna säljaren vi talat med nyss ur minnet när vi träffade någon ny.

Många säljare var kunniga och ärliga. Men ännu fler var okunniga tyvärr. Kanske också oärliga. Vi fick höra många historier och förklaringar som kändes som riktiga skrönor.

Efter besöken gjorde vi anteckningar. Några filer blev förstörda eftersom minnet i bandaren var fullt. Vi antecknade då vad de sagt, men dessa anteckningar blev ganska kortfattade.

Väl hemma igen tankade reportern in ljudfilerna i datorn, lyssnade och skrev ner vad säljarna sagt. Och vad vi sagt.

Anna skapade en excel-fil med information om alla besöken. Denna kan du hitta här på hemsidan. Den består av tre olika blad. Det kanske är lite förvirrande att förstå allt - men läs gärna! All information är inte med i filen, det blev helt enkelt för mycket att skriva in i excel-filen.

Vi publicerar alla platser vi varit på, eftersom det är viktigt att tydligt dokumentera våra källor.

Kom dock ihåg att detta är ett struktuerellt problem. De enskilda säljarna har naturligtvis ett eget ansvar, men det viktiga är helheten!

Att bedöma om någon ger ”godkänd” information eller ”ej godkänd” innerhåller ett visst mått av subjektivitet. När det gäller bedömningen om reklamationsrätt är denna subjektivitet mycket liten. Det är enkelt att bedöma om en säljare tydligt förtiger eller ger fel information.

När det gäller informationen om den egna försäkringen är detta svårare. Vad kan vi begära att de berättar? Självklart kan säljarna inte ge all information om undantag och villkor. Vi har här gjort vad vi anser vara en mycket ”snäll” bedömning. Det är bara om de tydligt gett fel information som vi har givit betyget ”ej korrekt”.

Det tog lång tid att sammanställa materialet och vi blev lite överraskade när vi såg sammanhangen och innehållet.

Ärligt talat hade vi kanske väntat att fler skulle säga tydligt fel om den egna försäkringen. Och ärligt talat hade vi inte trott att så många skulle ha fel eller ljuga om reklamationsrätten. Men mest överraskade blev vi nog av att säljarna gav ett så ”dubbelt” budskap. Detta att de faktiskt baktalade sina egna produkter, alltså tv-apparaterna, när de sålde försäkringar.