Kaliber 12 april 2009: ”Vi får skrika hur mycket vi vill” – om sabotage och våld mot SD

Möten störs, medlemmar misshandlas, förtroendevalda hotas, stenar kastas. Det finns ett parti som utsätts mer än andra. Kaliber handlar den här gången om hot och våld mot Sverigedemokraterna.

När Kaliber under hösten och vintern lät tre reportrar på tre orter gå in i Sverigedemokraterna var det med uppdraget att utan förutfattade meningar se och höra.

Vi ville få en bred bild av partiet som säger sig ha lämnat främlingsfientligheten bakom sig. Och som har vuxit sig allt starkare i svensk politik. Det våra tre reportrar såg och hörde var framför allt två saker.

Det som tydligast utmärkte sig var Sverigedemokraternas dubbla ansikte. Utåt fanns ingen främlingsfientlighet, inåt möttes våra reportrar återkommande av den. Vi hörde hur personer med förtroendeposter i partiet talade nedlåtande och inte sällan rent rasistiskt om invandrare. Vi hörde att ingen sa ifrån. Det här har vi berättat om i två program.

Men det var också en annan sak som tydligt kom fram i vårt arbete. Utsattheten. För en aktiv Sverigedemokrat är hot, våld och sabotage en verklighet.

En politiker ska tåla granskning. Tåla att bli ifrågasatt. Men det är en demokratisk rättighet att få hålla politiska möten – utan att attackeras med stenar eller få budskapet dränkt av oljud.

Kaliber i P1 söndag kl. 13.00. Repriser: måndag kl. 10.30 och natten mot tisdag kl. 00.30 i P1.