Kaliber 19 april 2009: "Jag vill bara vara pappa" - om lagbrottet som kan löna sig

Två föräldrar separerar. De har gemensam vårdnad och barnet delar sin tid mellan föräldrarna. Så flyttar den ena föräldern, och tar barnet med sig. Mot den andre förälderns vilja.

Trots att Föräldrabalken kräver samtycke från den andre föräldern så kan lagbrottet löna sig.

Kalibers undersökning visar att fler än tusen föräldrar varje år gör så här: flyttar mot den andre förälderns vilja. Kvar står en mamma eller pappa som inte längre har samma möjlighet att umgås med barnet. En av dem är Martin.