Kaliber 31 maj 2009: Vad hände sen?

Vad hände med stöldvågen av metall?
Med behandlingshemmet Baggershus?
Med Sverigedemokraternas dubbla ansikte?
Och med Carlsbergs öl-reklam i tredje världen?
Kaliber följer upp reportage som gjorts och frågar - vad hände sen?
-------------------------------------------------------

Rasistiska skämt, vit-makt-musik och främlingsfientliga uttalanden?
Eller bara några plumpa skämt, ironi och citat ryckta ur sitt sammanhang?

Sverigedemokraternas reaktion på Kalibers reportageserie som gick i våras var att Kaliber hade tagit citaten ur sitt sammanhang. Men för redaktionen vägrade partiledningen att ställa upp på några intervjuer.
När programmen publicerades valde vi att publicera oklippta ljudexempel på vår hemsida. Framförallt från möten med Sverigedemokraternas Lidingö-grupp.
Det var Sverigedemokraternas affischnamn inför det kommande eu-valet som uttalade sig tydligast på mötet och därför har vi idag valt att fokusera på vad just hon säger. Hon heter Elena Yurkovskaya.

Men först en resumé:

I våras sände Kaliber en serie reportage om Sverigedemokraterna. Vi lät tre reportrar gå med i partiet och en reportrar följa partiet på utsidan. Uppdraget var att jämföra det partiet sa utåt med hur samtalen gick inåt.
Historiskt har Sverigedemokraterna legat nära den högerextrema falangen och ända fram 1999 hade de inskrivet i partiprogrammet att alla utomeuropeiska invandrare som kommit efter 1970 skulle köras ut ur landet.
Idag säger Sverigedemokraterna att de är ett konventionellt parti och tar bestämt avstånd från allt typ av rasism. Enligt partiledaren Jimmy Åkesson har man nolltolernas mot rasistisk jargong.

"Råa barbarer"

Men så här lät det på några av deras möten:

- De som kommer från de här länderna är ju väldigt råa barbarer!
- De har det i ryggraden.
- De är inte solidariska med oss, de vill inte betala skatt, de är här för att bedriva svarta verksamheter.
- Våld i många av de här grupperna, det är en etnisk sak.
- En kamphund kan man aldrig ta med sig i sängen som en pudel, det ligger i blodet.

Den rasistiska jargong som hördes i programmet har inte fått några konkreta följder i partiet. Inga disciplinärenden har väckts. Ledningen för partiet har valt att inte svara på Kalibers frågor.

En av de som hördes i programmet, Elena Yurkovskaya, har tvärtom lyfts fram ytterligare av partiet. Hon syns nu på valaffischer i hela landet och står på valbar plats till eu-parlamentet. Så här sa hon i programmet:

- En immigrant som kommer till Sverige från sådana länder som Afrika eller Afghanistan kommer ibland med två tusen alla möjliga sorters parasiter i sin kropp. Kan ni tänka er? Våra hundar har inte så många och hundar sitter ju i karantän.

Det här uttalandet var enligt partitoppen och henne själv ryckt ur sitt sammanhang. Så här säger hon idag, tre månader senare:

- Det var en vanlig hälsofråga. Och det var verkligen förvrängda ord, tagna ur sitt sammanhang. För att vi pratade ju just om hälsofrågor med tanke på de epidemier och pandemier som sprider sig.

Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder säger ungefär samma sak.

-  Det är ju faktiskt så att vi har bättre kontrollsystem när det gäller djur som passerar gränserna, än vad vi har när det gäller människor som passerar gränserna. Och vad jag hörde vad den här damen då som uttalar sig där, så refererade hon till hur det var i Sovjetunionen där hon kommer ifrån, men det var ju hela den diskussionen kring det och det vet väl ni för ni hade väl inspelat.

En diskussion om hälsa och gränskontroll alltså, men låt oss backa bandet och se vad som egentligen sägs. Diskussionen börjar med att Sverige inte tar emot högutbildade invandrare bara lågutbildade. Så här sa Elena Yurkovskaya när Kaliber var med på ett möte med dold mikrofon.

”Men vet du vad. Vi kan ju allihop vara stolta. Från alla världen håll. Alla tittar på Sverige för det unika experiment som pågår just nu och här för vet du vad inte något annat land i hela världen kan hålla på så, att begå ett så nationellt och politiskt självmord, det är som en stor sopsäck. Kanske är det evolutionens topp när nationen uppnår en viss gräns, en viss topp, då det bara börjar degraderar bara att ta emot mot just det här, det här primitiva, individer med massor med maskar.”

Elena kommenterar sina citat

Det här sa alltså Elena Yurkovskaya precis före hon nämner att det kommer invandrare hit med 2000 parasiter. Vi lade ut den här ljudfilen på webben och hänvisade till den efter att programmet hade sänts. Men Sverigedemokraterna reagerade inte. Vad säger då Elena Yurkovskaya idag? Vi läser upp det här för henne.

- Håller du inte med? frågar Elena Y.

Ursäkta?

-  Om du inte håller med? Vad är det som inte är sant av det som sagts?

Är detta en diskussion om hälsa tycker du?

-  Ja, ja, bland annat.

Från tidigare möte med dold mikrofon, Elena Yurkovskaya:

”De som vi får nu, de flesta i alla fall, de är rena rama analfabetister. Vi får i alla fall sådana. Jag vet inte i vissa områden kommer kanske sådana strålande hjärnor…. Vi får rena rama analfabetister. Sådana människor från stenåldern. Man måste lära dem från början att man inte äter bara med händerna, utan ibland med skeden, vet du vad. Och de kallar dem för enorma mängder arbetskraft, men de är totalt okunniga. Det enda de kan klara är att skrapa tuggummi från gatan, men vi behöver inte så många av just sådan arbetskraft, vet du vi har inte så många tuggummi.”

"Bygger på erfarenheter"

Reportern: Du säger vidare i den här diskussionen att de flesta som kommer hit till Sverige är rena rama analfabetister, människor från stenåldern. Man måste lära dem från början att inte äta med händer, utan med sked. De kallar dem för arbetskraft, men de är totalt okunniga. Det enda de klarar av är att skrapa tuggummi från gatan. Vad bygger det här påståendet på?

- Av bara erfarenheter. Rena rama erfarenheter. Jag jobba sex år inom vården och det var ju mer än mångkulturellt, så vi saknade ju totalt svenskar. Det var inte en enda svensk som jobbade på vår avdelning till exempel och då träffade jag massor av sådana människor som knappt kunde läsa vad det står på förpackningen.

"Vad betalar vi för varje kines?"

På det här mötet, som alltså hölls i en föreningslokal på Lidingö, diskuterar man vidare aborter och adoptioner. Elena Yurkovskaya föreslår att svenska flickor fick pengar istället för att föda istället för att göra abort, på så sätt skulle vi slippa adoptera barn från utlandet.

-  Vi pratar bara om svenska unga flickor som aborterar sina barn det är ju nationellt genetiska fonden. Vi slänger bara bort alla våra barn och vi köper handikappade barn från utomlands. Och vet du vad jag tänker. Det är ju friska barn, både mentalt och fysiskt friska barn. Vad är det för fel med dem, varför måste vi bara utplåna dem och importera de sjuka – både förstånd och funktionshindrade. Vet du hur mycket vi betalar för varje kines? Mer än hundratusen för varje!

Reportern: Ni pratar ju om abort och adoption också. Och då säger du så här: det är ju friska barn, både psykiskt och fysiskt och du kalla det för nationellt genetiska fonden. Och så ställer du frågan varför måste vi utplåna dem och importera sjuka förstånds- och funktionshindrade barn. Vad har du för belägg för att de är det?

-  För jag tycker inte det är något fel att svenska kvinnor kommer att föda barn. Det är så klart jag uttryckt mig. Eller hur?

Men tycker du att vi importerar förstånds – och funktionshindrade barn?

-  Nej, inte det. Det är inget fel med det heller, men jag tycker att det skulle lösas mycket enklare och fortare till ömsesidigt bästa.

Fast det du ger uttryck för här är att vi importerar sjuka förstånds- och funktionshindrade på löpande band…..

-   Nej, det är bara bildligt uttryckt, men behöver inte ta det bokstavligen.

"Avmaskas och plugga vidare"

Du pratar om nationellt genetiska fonden…

-  Jag tycker att det låter väldigt fint. För om det finns olika nationer är det så fint att de finns. Jag till exempel jag tycker om att det finns så många olikheter. Och det är verkligen fint att det finns svenskar som svenskar. Vad är det för fel på dem?

Men är det bra att svenskar hålls genetiskt homogena?

-  Vad är det för fel på det?

Och det är den nationellt genetiska fonen – vi ska vara rädda om det?

-  Ja, jag tycker så, javisst.

Du tycker inte några av de uttalande du kommit med här är kränkande i sin natur?

-  Nej, kränkande det är de inte. Jag är självkritisk själv. Jag tål ju vilken kritik som helst om det är konstruktivt och något kan göras åt det. Och här kan ju mycket göras åt det. Alla vi kan ju avmaskas och plugga vidare.

Alla kan avmaskas och plugga vidare?

-  Precis, precis, det är inte hopplöst ju.

Smittskyddet svarar

Det här var alltså Elena Yurkovskayas förklaringar några av de uttalanden hon kom med. Vi bestämde oss för att se vad experterna inom varje ämnesområde säger. Vad säger sig till exempel smittskyddsinstitutet om att invandrare ibland skulle komma med 2000 parasiter och utgöra ett stort hot mot hälsan?

Så här säger Antonio Barragan, chef på smittskyddsinstitutets avdelning för parasitologi, mykologi, vatten och miljö.

-  Mig veterligt så finns det inte ett endast fall publicerat där det finns två tusen parasiter beskrivna. Jag tror inte att det finns ens beskrivna för människa, att människa kan infekteras med så många olika parasiter, så det finns inget rationellt i smittskyddslagen för att ge fog åt oro eller att det skulle finnas någon substans i det här formen av uttalande.

"Det är häpnadsväckande"

Inte heller hittar vi något stöd för att de flesta invandrare skulle vara primitiva analfabeter. Tord Strannefors, prognoschef på arbetsförmedlingen menar att påståendet är ur taget luften.

- Jag skulle vilja säga att det är häpnadsväckande, vad ska man säga…..jag tycker det är väldigt gravt, ett väldigt gravt övertramp. Det förhåller sig ju för det första inte så.

Tord Strannefors säger att 60 procent av de invandrare som skrivit in sig på arbetsförmedlingen dom tre senaste åren har gymnasiekompetens och mer än hälften av den gruppen har högskolekompetens. 40 procent har någon form av grundskoleutbildning. Vad gäller analfabeter har han inte sett någon statistik.

- Detta är helt taget ur luften ju. Vi har ingen sådan statistik och jag har aldrig sett någon sådan statistik.

"Man blir nästan mållös"

Och vad gäller uttalandet om att svenskar adopterar sjuka, förstånds- och  fysiskt handikappade barn från utlandet så har adoptionscentrum en helt annan syn på saken. Vi läser upp Elena Yurkovskayas uttalande för Inga Näslund, informationssekreterare på adoptionscentrum.

-  Det bär ju fullständigt….man blir ju nästan mållös när man hör att en person kan uttala sig om så om andra människor. Vilken människosyn. Jag har svårt att föreställa mig att en seriös politiker skulle säga sådana här saker – ens från Sverigedemokraterna. Det är ju fruktansvärt nedlåtande gentemot barn med psykiska funktionshinder. Hur kan man uttala sig så alltså.

Inga Näslund menar också att det överhuvudtaget är svårt att hitta adoptivfamiljer till barn med psykiska funktionshinder, eftersom adoptivföräldrar vill ha friska barn.

- Så att sådana barn kommer inte från utlandet. Men alltså jag tycker inte det är en diskussion för skulle det finnas de som vill adoptera dem, så behöver de barnen också familj. Det är ju för barnen skull vi gör adoptioner. Det är barnen som behöver föräldrar var de än bor i världen och inte för de vuxnas skull och inte för Sveriges skull.

Professorn reagerar

För att få perspektiv på vad Sverigedemokraterna i våra reportage faktiskt säger - så träffar vi professorn i statsvetenskap vid Göteborgs universitet - Ulf Bjereld. Så här reagerar han på eu-kandidaten Elena Yurkovskayas uttalanden:

- Ja, det är ju väldigt långtgående uttalanden och jag tvekar nog inte att säga att mycket av det som här framgick får man stämpla som någon form av rasistiska utsagor eller eller rasistiska påståenden om andra människor, så allvarligt tycker jag faktiskt att det är.

Den här personen står på 17:e plats på Sverigedemokraternas EU-lista och Sverigedemokraterna är i dagsläget inget riksdagsparti. Hur allvarligt ska man då se på de här uttalandena?

- Det är allvarligt. De personer som står på partiernas listor är nominerade av partiet, valda av partiet, att företräda partiet och därför kan partiet, i det här fallet Sverigedemokraterna, aldrig heller avsvärja sig ett ansvar för vad de här personerna säger och gör. Men när man nu dessutom då väljer att köra den här personen så här hårt på valaffischer och så vidare, så blir det ju på ett sätt än allvarligare för det ger ju den här personen en starkare ställning i förhållande till partiet än vad som annars hade varit fallet. Så det blir en än starkare förtroendestämpel som Sverigedemokraterna väljer att sätta på den här personen genom att ge henne en så framträdande plats i valmaterialet.

Hur tolkar du det här att man inte har reagerat eller diskuterat det här eller uteslutit människor som enligt deras egna stadgar säger saker som inte är okej?

- Att göra det skulle ju innebära att man ger Kaliber-reportagen en legitimitet som partiet inte vill ge dem. Man kan från Sverigedemokraternas sida inte samtidigt säga att Kaliber och Sveriges Radio är ute efter oss, det här är dålig journalistik, det är inte seriöst, å andra sidan låta den journalistiken ligga till grund för uteslutande av andra partimedlemmar. Och dessutom så tror jag att den här typen av uteslutningar skulle skapa inre splittring inom partiet och det vill inte partiledningen ha i det här skedet.

Var det något i Kalibers granskning som förvånade dig mot bakgrund av vad du känner till sen innan?

- Kanske enskildheter, men inte det sammanhängande mönstret - möjligen det dåliga omdömet hos så många enskilda personer ändå. Ingen annan svensk partiledare skulle ha kommit så lindrigt undan som Jimmie Åkesson har gjort efter en sådan här kritisk granskning. Man kan ju tänka sig en annan svensk partiledare, Lars Ohly eller Fredrik Reinfeldt, sjungit motsvarande sånger, så hade den personen i princip fått avgå bara efter någon vecka. Så att det betyder någonting att svenska media låter Jimmie Åkesson hålla på på det här sättet och komma så lindrigt undan.

------------------------------------------------------------

Misstänks ha organiserat metallstölder

Vi besöker säkerhetssalen i Göteborgs tingsrätt måndagen den 25:e maj.
Tre män står åtalade. De är i skrothandeln och de är misstänka för anstiftan till grov stöld och grovt häleri.

Vad det handlar om är inte något litet lätthanterligt stöldgods. Utan sådant som väger flera ton och måste stjälas av flera personer med hjälp av truckar och lastbil. Det handlar om organiserade stölder av metall. Rättegången är en följd av det som polisen kallade "operation Kopparorm".

Förra våren granskade Kaliber just kopplingen det nu handlar om i Göteborgs tingsrätt. Kopplingen skrotföretag och stora metallstölder.

Flera skrotfirmor såg inga problem med att köpa stora mängder koppar med okänt ursprung utan kvitto - när vår reporter frågade. Vi berättade om det här - och om den våg av stora metallstölder som drabbat företag i hela södra Sverige.

I somras dömdes fem män för att ha genomfört själva stölderna. Vad det nu handlar om - i tingsrätten - är de som misstänks ha beställt stölderna - och tagit hand om godset. Det rör inte mindre än 29 åtalspunkter - stora stölder av varor som plåt och kopparkabel i städer som Nässjö, Skövde, Lilla Edet. De som dömdes i somras har berättat hur stölderna gick till. Och hur godset levererades. Men skrothandlarna som sitter här i tingsrätten nu nekar.

Det är lite svårt att höra vad som sägs innanför de glasväggar som skiljer åtalade och åhörare i tingsrättens säkerhetssal. Men huvudbudskapet är lätt att förstå. Åklagaren pekar på telefonkontrakter mellan tjuvarna och de åtalade. Tidigt på mornarna - just efter stölder. Men att det ringer till en skrothandlare dygnet runt är inget konstigt, menar en av skrothandlarna. En skrot har öppet jämt och det ringer ibland hundra samtal om dagen på mobilen.

Det här är första åtalet någonsin riktat mot huvudmän i stöldvågen av metall. Rättegången i Göteborgs tingsrätt mot de tre som misstänks för anstiftan och häleri av stulen metall pågår fram till den 9 juni.

-------------------------------------------------

Förundersökning om inlåsning nedlagd

På behandlingshemmet Baggershus, strax utanför Göteborg bodde unga pojkar. Kalibers och Västnytts granskning för två år sedan visade på flera missförhållanden, bland annat låstes pojkar in på en avdelning som kallades sanktionen. Där var det galler på fönstren och låsta dörrar, menade pojkar och personal som intervjuades i Kaliber och Västnytt.

Nu har åklagare lagt ner förundersökningen - och skriver i sitt beslut att behandlingshemmet visst haft rätt att låsa in pojkarna. Anna Hollander är professor i rättsvetenskap. Hon är förvånad över och kritisk till åklagarens beslut. För inlåsning är inte alls tillåtet på privata behandlingshem - utan bara på de hem som drivs av statens institutionsstyrelse.

- Det som bekymrar mig väldigt mycket är att det är en officiell person, alltså en åklagare, som inte känner till reglerna i lagen. Det är statens institutionsstyrelse som får göra detta, det får överhuvudtaget inte förekomma den här typen av avskiljning på andra institutioner, säger Hollander.

-------------------------------------------------

Den blinda fläcken

Öltillverkaren Carlsbergs marknadsföring i Malawi i Afrika var ett annat ämne i Kaliber under våren. I Malawi, som är ett av världens fattigaste länder, är missbruket av alkohol och den sociala utslagningen stor.

Kaliber kunde visa att Carlsberg har en aggressiv marknadsföring och faktiskt bryter mot sin egen uppförandekod, bland annat när man riktar sig till unga männsikor och kopplar ölreklamen till framgång.

Från Kaliber 3 maj 2009:

"I Carlsbergs uppförandekod står också att man ska vara försiktig med medieplacering och undvika medier som konsumeras av minderåriga. Därför häpnar vi när vi på fredagskvällen rattar in den kommersiella radiostationen Radio 101 Power. Programmet som drar igång fredagskvällen heter "Carlsberg - Turning on the music". Ett helt program fyllt av partymusik och inringande ungdomar - där själva programidéen för den speedade diskjockeyn verkar vara att nämna Carlsberg Guld, Grön och Elefant så många gånger som möjligt. Reklam för Carlsberg i Malawi. "

Sedan Kaliber sändes har Carlsberg sett över sin marknadsföring i Malawi och enligt Janda Campos, etikansvarig på Carlsberg, så är det inte längre någon reklam som inte överensstämmer med marknadsföringskoden.

- Idag är i det icke en enda Carlsberg Group-reklam i Malawi som inte överensstämmer med vår politik.

Janda Campos säger att det här bland annat innebär att den reklam man hade för elefantöl är borttagen och radioprogrammet "Carlsberg turning on the music" riktar sig till personer över 23 år och det ska inte längre verka som om Carlsberg uppmuntrar ett överdrivet drickande, säger hon.

- Vi har stoppat Elefantöls-reklamen/kampanjen.

- Radioprogrammet fortsätter att köra, men det är mycket viktigt för oss att de grupper som lyssnar är över 23 år, så därför har vi synat hela radioprogrammet i sömmarna för att se om vi kan göra programmet annorlunda, så att det inte verkar som om vi uppmanar till att folk missbrukar våra produkter eller alkohol generellt.

---------------------------------------------------

Fler bostäder åt egna anställda

För ett par veckor sedan granskade Kaliber svenska bostadsstiftelser.

Det visade sig att i stiftelser för mindre bemedlade - bodde i själva verket få med låg inkomst. Så var det till exempel på Drottningshuset i centrala Stockholm.

Och när vi tog reda på vilka som bodde i en bostadsstiftelse för mindre bemedlade i Jönköping - så var de flesta som bodde där barn till anställda på kommunens tekniska kontor och socialkontor. Alltså dom enheter på kommunen som visste om att stiftelsen fanns och förmedlade lägenheterna.

Efter granskningen gjorde Jönköpings kommun en intern utredning. Och det visade sig att det inte bara var i det här stiftelsehuset som de egna anställda och deras barn gynnades. I mer än var tredje lägenhet som kommunen äger bor det kommunanställda eller deras barn.

Så här lät det då i P4 radio Jönköping. Reporter  Peter Jernberg:

Kommunstyrelsens ordförande, kristdemokraten Acko Ankarberg Johansson, är besviken.

– Det känns inte alls bra att vi på det viset har haft en väldigt intern kö för detta som inte har varit allmänt känd, säger Acko Ankarberg Johansson (KD).

Det var Sveriges Radios program Kaliber i P1 som avslöjade att lägenheter som tillhör Bergströmska donationen och som förvaltas av Jönköpings kommun inte sköts korrekt.

Lägenheterna skulle gå till mindre bemedlade enligt donatorns vilja, men istället bodde de kommunanställda eller deras barn i sex av de åtta lägenheterna.

Kommunen startade en interutredning gällande samtliga 105 lägenheter som man hyr ut genom tekniska kontoret. När kommunens utredning blev klar i dag så visade det sig alltså att Bergströmska donationen bara var toppen av ett isberg.

Mer än var tredje lägenhet hyrs av anställda vid kommunen eller barn till dessa. Lägenheter som kommunanställda har haft en egen gräddfil till, mitt i bostadskrisens Jönköping där det råder akut brist på hyreslägenheter, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD).

– Så många möten som jag själv har deltagit i med fastighetsägare av olika slag för att få fram lägenheter till dem som har störst behov, och så visar det sig nu att det har funnits i vårt eget bestånd, och dessutom i en donation som skulle gå till detta. Jag känner stor irritation och besvikelse över detta.

Var och när det har gått snett är det ingen som vet i dag. Det har efter många år blivit ett mönster att lägenheterna har hyrts ut när någon har ringt och någon lägenhet har råkat vara ledig. Ryktet om att lägenheterna finns har spridit sig bland anställda som då har haft mer information än övriga invånare.

Jönköpings kommun gör nu allt för att återupprätta förtroendet. Nu ska alla donationer och stiftelser i kommunen granskas och en bostadskö upprättas. Donationslägenheterna tas över av socialförvaltningen och även enskilda tjänstemäns agerande ska granskas.

– Det här visar ju att det kan pågå saker och ting år ut och år in, utan att någon reagerar, säger Acko Ankarberg Johansson.

Vad säger du till dem som tycker att Jönköpings kommun har skött det här dåligt?

– Jag förstår dem till fullo. Jag delar ju den besvikelsen.

----------------------------------------------------

Spelkungen i hovrätten

Efter den största gemensamma samordningen mellan myndigheter hittills i Sverige dömdes till slut spelkungen Rade Kotur bland annat för grova skattebrott OCH för att ha beordrat ett mord på en person som kommit i vägen för hans spelimperium.

I höstas och vintras pågick två parallella rättegångar - en för de ekonomiska brotten och en för våldsbrotten. Det var stundtals turbulent, eftersom vittnen hoppade av eller drog tillbaka sina vittnesmål. Så här lät det under en av rättegångarna när Rade Kotur berättar om hur en konflikt löstes inom företaget.

- Då brukar man vända sig till mig, alltså jag har fungerat som rådgivare och konsult för de bolagen, det är så vi har kommit överens. Och när det blir sådana konfliker de inte kan lösa själva, så kan de ibland vända sig till mig. Och då valde jag att skriva ett sådan e-mejl. Jag tar inte telefonen och ringer till den personen och säger att nu får du lugna ner dig, och så vidare, utan gör det på ett mjukt och fint sätt.

Det var för fyra år sen som Kaliber tillsammans med Göteborgs-Posten granskade Rade Kotur - den person som av många anses vara huvudpersonen i den organiserade brottsligheten i Sverige. Kaliber och GP visade då att den illegala spelverksamheten han hade i Sverige omsatte fem miljarder kronor om året och att olagliga spelmaskiner fanns på pizzerior och kiosker i hela landet.

Vi kunde också berätta om det våld som varit kring honom - bland annat hur en tidigare medarbetare skjutits på öppen gata i Fisksätra.

Och den 12 mars dömdes så Rade Kotur - till 14 års fängelse både för skattebrotten och för anstiftan till mord och medhjälp till mordförsök.

Men både Rade Kotur och åklagarna har överklagat domen. Kotur vill bli frikänd och åklagarna vill ha strängare straff. Rättegången för våldsbrotten har precis avslutats i hovrätten. I juni börjar hovrättsförhandlingarna när det gäller de ekonomiska brotten - och en ny dom väntas falla under sensommaren.

Männen bakom Obol häktade

För precis ett år sedan var Kaliber på Sicilien. Och träffade Bo Johansson från skandalomsusade kapitalförvaltningsföretaget Obol.

Vad som ska hända med Bo Johansson och med alla dom pengar som satsades i Obol - är en lång process. 

Dom två huvudmännen i den så kallade Obol-härvan häktades förra veckan i sin frånvaro av Örebro tingsrätt.

Enligt konkursförvaltaren Einar Wanhainen så har örebroaren Jan Saradlic och hans kompanjon Bo Johansson inte medverkat i konkursutredningen, något som de enligt lagen är skyldiga att göra.

Häktningen av Jan Saradlic hävdes senare.

Storföretag ser över konsultavtal

Förra söndagen granskade Kaliber skatteflykt hos teknikkonsulter som anlitats av storföretag som Volvo personvagnar, IBM och Tele2.

Enligt skatteverket har konsulterna systematiskt gömt undan hundratals miljoner kronor utomlands för att slippa betala skatt. Flera konsulter har också dömts till fängelse för grova skattebrott och fler åtal är att vänta.

Skattefusket har skett genom att konsulterna har fått mer än halva lönen direkt utbetald till hemliga bankkonton i skatteparadis - detta för att undvika skatt.

Bakom upplägget står utländska förmedlingsföretag som under flera år förstett svenska storföretag med specialister och konsulter inom teknik och it.

Tele 2 hade sedan tidigare avslutat samarbetet det förmedlingsföretag de använde sig av när de anlitar teknikkonsulter. Volvo personvagnar följer de juridiska processerna, ser över sina avtal med sina leverantörer och har planerat in möten med skattemyndigheten.

Sedan programmet sändes har dataföretaget IBM satt igång en intern utredning för att få fram alla fakta och för att skärpa rutinerna.

-------------------------------------------

Delgivna misstanke efter självmord

Förra året gjorde Kaliber fem program om dödsfall på svenska häkten. Vi berättade bland andra om Leo, som hittades i en snara på häktet i Mariestad. Häktespersonalen tog inte ner honom och gav första hjälpen - och Leo dog. Efter programmet inleddes en förundersökning - som senare las ner. Häktet hade inte tillräckligt tydliga instruktioner om vad personalen skulle göra, menade åklagaren. Men i december kunde vi visa att det visst fanns tydliga regler.
Till följd av det som kom fram i vårt program togs förundersökningen upp igen. Tre personer är nu delgivna misstanke om brott. Inom ett par veckor väntas åklagare ta beslut om det blir åtal eller inte till följd av det som hände med Leo på häktet i Mariestad.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista