Kaliber 4 april 2004: Svenska kyrkans inbördeskrig

I Kalibers första program granskas den konservativa rörelsen inom Svenska kyrkan.

På senare år har rörelsen fått ny fart och tydligare struktur.

De som inte accepterar den ordning som råder i kyrkan sedan 50 år tillbaka, där också kvinnor kan prästvigas, arbetar numera öppet och offensivt för ett alternativ.

Kaliber visar på hur deras motståndsrörelse ser ut och finansieras.

Reporter: Anna Jaktén. 

e-post:
kaliber@sr.se 
telefon: 031-837000
brev: Kaliber, Sveriges Radio, 405 13 Göteborg.