Kaliber november 2004: Minerad forskning

Svensk lag och internationella konventioner, som Sverige drivit fram och skrivit på, förbjuder utveckling av personminor.

Kaliber avslöjar militär forskning som väcker frågan om svenska försvaret verkligen följer regelverken. De experter som tagit del av dokumenten vill pröva verksamheten i domstol.

Reportern Nuri Kino ligger bakom avslöjandet som publiceras i Kaliber söndag 13.05 i P1. Repris måndag 15.30.