Hallå där reporter Per Shapiro!

Hur kom ni på idén? 
Jag arbetade med ett annat reportage, där jag träffade ungdomar med psykisk ohälsa och deras föräldrar. Det var då jag första gången fick jag höra om det här. Då började jag intressera mig för ämnet och såg snart att det var mycket bredare än jag först insett.

Hur har ni gått tillväga?
Vi har kontaktat och intervjuat patienter via patientföreningar och deras lokalföreningar, bland annat via en nätbaserad enkät. Vi intervjuade många psykoterapeuter och vi kontaktade också samtliga landsting för att få en bild av hur de har förändrat sin verksamhet och sitt utbud av psykiatri under de senaste åren. Vi fick också göra en hel del research för att kartlägga pengarna som betalats ut inom Rehabiliteringsgarantin. Sist men inte minst fick jag lägga mycket tid på att läsa in mig på ämnet.

Vad var svårast? 
Det har verkligen varit en utmaning att försöka få ihop en sådan oerhört komplex materia till ett enda radioprogram. Jag förstod också att det var ett ämne där det finns åtskilligt med konflikt och polarisering, och det kändes viktigt att inte göra allt ännu värre. Jag hoppas att jag har lyckats…

För övrigt har det varit mycket svårt att få fram någon vettig information från landstingen. De fungerar verkligen inte som de transparanta och lättillgängliga myndigheter de borde vara. Här hade jag ovärderlig hjälp av våra researchers Mina Benaissa och Linnéa Hambe