Fakta: Hälsorisker för arbetare i garverier i Indien

Arbetare vid garverier i Indien riskerar flera allvarliga hälsoeffekter.