Övergrepp
Här kan du läsa hela programmet

Färdtjänsten och förarna del 2: Brotten

Här kan du läsa programmet "Färdtjänsten och förarna del 2: Brotten". Klicka här om du hellre vill lyssna på programmet!

– Det här är som jag kallar det en perfekt ”hunting ground” för sexualförbrytare. Och det är folk som inte kan försvara sig. Som inte kommer kunna säga till om något händer. Så när ska någon ta något ansvar?

Jag kör bil. Jag är på väg söderut. Min granskning har tagit mig hit, till en plats i Skåne. En plats där det begåtts ett övergrepp.

Här utsattes 2014 en ung färdtjänstresenär för ett sexuellt ofredande. Av en färdtjänstchaufför. Men trots att han döms, kommer han dyka upp igen, bakom ratten på en färdtjänstbil.

Och under min resa kommer jag upptäcka att han inte är ensam. Och jag kommer fråga mig, hur bra är egentligen kontrollen över vilka brott färdtjänstchaufförer begått när de får förtroendet att köra barn, gamla och personer med funktionsnedsättningar?

– En förare som är dömd för den typen av brottslighet ska ju överhuvudtaget inte köra i det offentligas regi på något sätt.

– Det finns brott som vi idag anser påverkar lämpligheten som chaufför som vi inte då systematiskt får in från polismyndigheten.

– Ja, jag får ju säga att det här ser inte bra ut…det gör det inte…

Men min resa börjar i Göteborg. Vid centralstationen är det som vanligt fullt med taxibilar på rad. Taxibilar som på lördagarna kör berusade människor hem från krogen, men som på måndag morgon kan köra färdtjänstresenärer.

Göteborg upphandlar liksom många andra färdtjänsten av privata taxibolag. Det är kommunen eller landstinget som ska ansvara för att det ska finnas färdtjänst av så kallat god kvalitet. God service och trygghet. En del i tryggheten gäller såklart vem som sitter bakom ratten.

Göteborg ger unik möjlighet

I Göteborg ställer man krav på trafikbolagen att kontrollera sina chaufförer som kan köra färdtjänst säger Peter Norling, chef för färdtjänsten i Göteborg.

– Nej, alltså referenstagning när en förare anställs står med i avtalet och det ska trafikföretaget göra att man tar referenser. På den enskilda föraren och när det gäller utdrag ur belastningsregistret så säger ju lagstigningen att det är arbetsgivaren som ska göra det och att det är vilket då innebär att det är trafikföretaget som ska göra det, säger Peter Norling.

Chaufförer som kan komma att köra färdtjänst i Göteborg ska ha visat upp utdrag ur sitt belastningsregister eftersom de förutom färdtjänst även kan få köra skolskjuts. Och det finns brott som inte Peter Norling tycker hör hemma i ett belastningsregister hos chaufförer som kör färdtjänst för dem.

– Man ska inte ha blivit dömd för brott mot människor. Hot, våld, övergrepp och liknande saker.

Varför?

– Alltså våra resenärer är i en utsatt situation i fordonen och därför vill vi säkerställa så långt som möjligt att det är lämpliga personer som utför de här uppdragen och man ska inte behöva känna sig orolig att man hamnar i en bil med en person som har visat våldsamma tendenser i ett annat sammanhang eller någonting sådant, utan vi vill ha bra och ”servicemindade” förare som kör för oss.

Men det är alltså inte Göteborgs kommun som får se utdragen utan trafikbolagen, som är arbetsgivare.

Hur vet ni att man gör det då?

– Vi har ju inte varit på plats och sett det själva, men trafikföretaget intygar och vi har inga indikationer på att man inte skulle göra detta utan tvärtom, allt vi hör från både förare och företag visar att man sköter den här saken, säger Peter Norling.

Göteborg vill inte ha färdtjänstchaufförer som är dömda för olika typer av vålds eller sexualbrott till exempel. Men hur ser då ut?

I Göteborg finns en nästan unik möjlighet att ta reda på det. I förra programmet berättade jag om kommuner och landsting som inte vet vilka chaufförer som kör färdtjänst för dem. Den informationen har taxibolagen. Men här, i Göteborg, har färdtjänsten listor från taxibolagen som ska innehålla alla chaufförer som kan komma att köra färdtjänst.

Jag får namnen som taxibolagen skickat in under våren 2017. Det är nästan 1 800 namn. Och jag börjar söka i olika databaser. Och det jag hittar kommer ge mig en anledning att träffa Peter Norling på färdtjänsten i Göteborg igen.

Chaufförer vill prata sex

Men innan dess beger jag mig söderut, till Skåne.

Jag träffar Liv, som hon vill att jag kallar henne i det här reportaget. Hon vill inte använda sitt riktiga namn. Vi sätter oss vid köksbordet och hon börjar berätta om erfarenheter hon har från att åka färdtjänst. De flesta chaufförerna är trevliga och professionella säger hon. Men det finns undantag.

– Vi har en som har frågat om mitt sexliv. Vad jag gillar att göra i sängen och hur jag kan ha sex med olika killar, till exempel. Jag har fått kommentarer som, ’vad kul det är att åka med en så snygg tjej’ som dig idag och ’kan du verkligen få på dig bilbältet med de där brösten du har’. Med tanke på att jag har stora bröst, berättar Liv.

Hon berättar om chaufförer som pratat sex och som stöter på henne.

– Jag blir rädd, och så känner jag mig kränkt och objektifierad som tusan. Det känns. Alltså när jag kommer in i den där bilen, de har min kropp, och de får ju ens telefonnummer automatiskt. Och alltså man är extremt utsatt, berättar Liv.

För ett tag hörde hon därför av sig till de ansvariga för färdtjänsten, länstrafikbolaget Skånetrafiken, som ansvarar för färdtjänst i de flesta skånska kommuner. Men det gick inte som hon hade tänkt.

– Men ingen verkar ta funktionshindrades säkerhet på allvar, det är den tolkning av jag fått av deras bemötande när jag väl vågade göra en anmälan, berättar Liv.

Hon tar fram ett brev från Skånetrafiken.

– Tydligen så allt ett missförstånd…

Trafikbolaget har, enligt brevet, pratat med chauffören och han intygar att han inte gjort något fel. Skånetrafiken beklagar om det blivit något missförstånd. Och sedan är ärendet avslutat.

Och Liv är inte ensam om att ha hört av sig till Skånetrafiken och klagat på färdtjänstchaufförer som ska ha gått över gränsen.

Trafikföretagen ska kolla förarna

På Skånetrafikens kontor i Hässleholm träffar jag Lars Hellström som är affärschef för Serviceresor. De upphandlar också sin färdtjänst från privata bolag, men till skillnad mot till exempel Göteborg, har de inga listor med namn på de chaufförer som kör färdtjänst åt dem.

– För de är inte anställda av oss, utan den juridiska anställningen finns ju hos våra trafikföretag och de har register på sina förare, naturligtvis för det måste de ju ha, för de har arbetsgivaransvaret. Vi har ett ansvar att se till att våra kunder och resenärer kan resa på ett tryggt och säkert sätt, det är ju vårt uppdrag.

De vet alltså inte vilka alla chaufförer är som kör för dem.

– Nej, det är ju så och vi ser ju det som en brist i vissa lägen att vi inte har en kontroll, säger Lars Hellström.

Jag kan alltså inte se vilka som kör för Skånetrafiken på samma sätt som i Göteborg, men jag hittar ett annat sätt att kunna kolla upp vilka som kör. Jag begär ut klagomål som kommit in till Skånetrafiken från färdtjänstresenärer som Liv. Jag begär ut klagomål som handlar om chaufförer och sex från 2016 och 2017. Jag får ett 20-tal. Och när jag kollar upp chaufförerna som klagomålen gäller hittar jag bland annat domar om tidigare sexbrott.

En av domarna leder mig hit. Till den där platsen i Skåne vi besökte i början av reportaget. Där en ung kvinnlig färdtjänstresenär utsattes för ett övergrepp 2014.

Föraren ska sätta fast bilbältet på kvinnan. När han har gjort det pussar han henne och tar på henne innanför hennes trosor. Kvinnan har en utvecklingsstörning och befinner sig, intellektuellt enligt domen på samma nivå som ett litet barn.

2015 döms chauffören för sexuellt ofredande av kvinnan.

Dömdes för sexbrott av resenär – skulle köra henne igen

Men när jag kollar upp chauffören ser jag att han redan innan det varit dömd. Redan 2006 döms han till fängelse för grov kvinnofridskränkning. Han har bland annat misshandlat och bränt sin dåvarande fru med en kniv. Och 2015 döms han alltså för sexuellt ofredande av en färdtjänstresenär. Men 2016 dyker föraren upp igen.

”Kundens mamma ringer in då samma förare som blivit dömd för sexuella trakasserier, fick turen att hämta kunden. Personalen kände igen föraren och lät inte kunden åka med.”

Det är mamman till den unga kvinnan som chauffören 2015 dömts för att sexuellt ha ofredat i en färdtjänstbil som hör av sig till Skånetrafiken. Nu har alltså samma chaufför dykt upp igen, för att hämta hennes dotter. I en färdtjänstbil. Hur är det möjligt?

– Jag blir ju bestört. Det här är ju jätteallvarligt och vi vill absolut inte att det ska vara på det sättet, säger Lars Hellström, på Skånetrafiken.

– Och vi måste jobba med de frågorna på ett ännu bättre sätt än vad vi gjort och se vad kan vi göra ytterligare framöver för det här vill vi ju absolut inte ska ske. Vi blir ju illa berörda också precis som mamman och den drabbade, att den här föraren kan förekomma ute i trafiken.

Mannen hade helt enkelt bytt arbetsgivare efter domen och på sätt kunnat köra vidare och Skånetrafiken hade ingen aning om att han körde för dem igen.

Mannen körde för Taxi Kurir. Tommy Edlund är chef för Taxi Kurir i Malmö.

– Ja, då har jag kollat upp det här åt dig.

Enligt honom hade föraren kört för dem innan domen, men jobbade sedan för ett annat företag. När han efter domen kom tillbaka till Taxi Kurir kollade man inte utdrag ur belastningsregistret, eftersom han redan fanns i systemet. Och man tog inga referenser.

– Det brukar vi inte göra. Vi är ju konkurrenter så det är sällan de lämnar referenser även om man ringer upp dem.

Har haft dålig koll

Föraren fick sluta när de fick höra om domen från Skånetrafiken säger Tommy Edlund. Och nu ska man alltid ta in utdrag ur belastningsregistret.

– När de ansöker på nytt tar vi alltid obligatoriskt ett nytt registerutdrag.

Men hur tänkte då Taxi Kurir när de anställde honom från början. Han var ju redan dömd för grov kvinnofridskränkning. Det visste de inte enligt Tommy Edlund, de hade inte tagit något utdrag då heller. Men det ska alltså vara rutin idag.

Mannen fick alltså sluta hos Taxi Kurir, men det kommer visa sig att han inte blir av med sin taxilegitimation förrän långt senare.

Jag fortsätter gå igenom klagomålen från färdtjänstresenärer. De jag fått från Skånetrafiken. Och jag hittar fler sexdomar.

September 2017 kommer det här klagomålet in till Skånetrafiken.

”Föraren vill att kund skulle massera förarens ben medan föraren rörde på sig själv, onanerade.”

Men när jag kontrollerar förarens historia, står det klart att han kanske aldrig borde kört färdtjänst i Skåne överhuvudtaget.

Jag hittar en dom från 2011 från en helt annan del av Sverige. Chauffören som nu är anklagad av en färdtjänstresenär för att ha tagit på sig själv och velat bli masserad, har tidigare dömts för att sexuellt ofredat en 8-årig flicka när han kört skoltaxi. Chauffören bad den 8-åriga flickan att dra upp och ned hans gylf och att ta på honom där i skoltaxin.

”Ska det ju slå till en varningsklocka”

Chauffören blir efter domen av med sin taxiförarlegitimation, men efter att ha fått en ny legitimation några år senare och flyttat, så har han alltså kört färdtjänst och nu anklagats för att ha ofredat en färdtjänstresenär.

Hur reagerar du på när du hör att den här personen har kört färdtjänst för er?

– Det är jätteallvarligt. En förare som är dömd för den typen av brottslighet ska ju överhuvudtaget inte köra i det offentligas regi på något sätt. Här ska någonstans ska det ju slå till en varningsklocka där du får inte köra en yrkesmässig trafik. Sen har du varit dömd, och har sonat ditt brott, så är du välkommen tillbaka till samhället igen, det är ju den gängse ordningen, men här tycker jag man har förbrukat den förtroendeställning i samhällets tjänst att ’jag borde syssla med något annat’, säger Lars Hellström på Skånetrafiken.

Han säger att chauffören aldrig borde kört färdtjänst för dem. Men samtidigt har de inget uttalat krav i sina avtal att förare inte ska vara dömda för den här typen av brott tidigare.

– Och här är ju en sådan sak som vi kommer justera i kommande upphandling att vi faktiskt pekar på att man måste göra en bakgrundskontroll på föraren än vad man tidigare har gjort.

För idag kan den här typen av chaufförer få köra med den här historiken?

– Så är det tyvärr, ja.

Vad tänker du om det?

– Ja, jag tycker är hemskt.

Vad som hänt mer än att föraren ska vara uppsagd vet inte Lars Hellström, inte heller om det som hänt är polisanmält.

Chauffören körde åt Kristianstad Trafikservice.

– Nej, jag vill inte vara med på någon intervju.

VD:n vill inte vara med på en bandad intervju, men säger till mig att de hade personalbrist och var tvungna att anställa. De hann inte vänta på att chauffören fick sitt utdrag från belastningsregistret och de inte heller några referenser. Men nu har de lärt sig en läxa, säger han, och chauffören jobbar inte kvar hos dem i alla fall.

När jag kollar vidare bland klagomålen jag fått ut från Skånetrafiken upptäcker jag en chaufför som under en pågående utredning om en misstänkt våldtäkt kört färdtjänst och då anklagats för ytterligare övergrepp:

”Föraren hade börjat ta henne i håret och sen hade föraren tagit henne på ryggen och brösten, föraren var hårdhänt under tröjan, även hade tröjan gått sönder. Sen ville föraren kund skulle lägga sitt huvud i föraren knä.”

Polisen bekräftar att det pågår en förundersökning mot chauffören, dels om en misstänkt våldtäkt, dels ett misstänkt sexuellt ofredande som ska ha begåtts i en färdtjänstbil. Två olika händelser och två olika målsäganden. Om även den misstänkta våldtäkten ska ha begåtts i hans jobb som chaufför får jag inte veta på grund av förundersökningssekretess. Mannen körde för Taxi Kurir.

Finns många exempel

– Och i och med att han var misstänkt för ett brott så finns han ju inte med i registren. Utan det måste ju vara en dom för att vi ska se det, säger chefen Tommy Edlund.

Han säger att de inte kände till den misstänkta våldtäkten men att chauffören stängdes av efter klagomålet om det sexuella ofredandet.

Men det finns mer bland klagomålen från Skånetrafiken.

Jag hittar två klagomål från 2016. Från två olika personer, men som rör samma förare. Och jag upptäcker att han i oktober i år dömdes för att sexuellt ha ofredat de två färdtjänstresenärerna.

En av kvinnorna, som har diagnosen Downs syndrom, skulle hem från sitt arbete, när chauffören tagit på henne innanför hennes trosor där i färdtjänstbilen. Ett par veckor senare, utsatte han nästa resenär. En kvinna med en mental funktionsnedsättning. Enligt domen har han stannat bilen, dragit upp tröjan på kvinnan och slickat henne på brösten. Föraren nekar och har överklagat domen till hovrätten.

– Så där har det ju inte funkat hos trafikföretaget. Det är ju att man inte har plockat bort föraren så som vi har sagt att man ska göra, säger Lars Hellström på Skånetrafiken.

Han säger att chauffören borde ha stängts av redan vid första händelsen, men något gick fel.

Och hur ser du på det?

– Det är ju jätteallvarligt, det är mycket allvarligt, att man inte gör det.

Och då vill jag veta, när stängdes föraren av?

– Det kan jag inte säga.

Det kan ha varit så att han körde även efter andra ärendet?

– Det skulle kunna vara så, men det har inte vi kunnat se.

Jag ringer taxibolaget där han var anställd. Maximilians Transporter. Inte heller den här VD:n vill vara med på en intervju. Men han säger att föraren fick fortsätta köra eftersom de trodde ärendet var nedlagt av polisen. Det hade föraren sagt till dem. Och det visar sig att han fått köra ända fram tills domen föll nu i oktober i år. Alltså nästan ett och ett halvt år efter klagomålen kom in. Man är inte skyldig förrän utredningen är helt klar säger VD:n till mig och enligt honom är 95 procent av alla liknande klagomål som kommer in från färdtjänstresenärer felaktiga.

Två chaufförer med tidigare sexualbrottsdomar, en förare som begått två sexuella ofredanden mot färdtjänstresenärer och fått köra, trots polisutredning och en förare som fått köra under en pågående utredning om våldtäkt och då blivit misstänkt för ytterligare ett sexuellt övergrepp. Det är vad jag hittar i Skåne. Enbart när jag kollar de chaufförer som finns i de 20-tal klagomål om förare och sex jag läst. Totalt kör runt 1 200 chaufförer färdtjänst för Skånetrafiken.

– Vi gör 1,2 miljoner resor varje år så ur det perspektivet är det en liten andel ärenden, men varje sådant ärende är ju ett för mycket. De ska inte hända….det är förödande att vi överhuvudtaget har ett ärende, säger Lars Hellström.

Jag berättar att jag träffat en av deras färdtjänstresenärer, Liv, och att hon inte tycker Skånetrafiken tar klagomål om sexuella trakasserier på allvar.

Vad tänker du om att det finns de reaktionerna hos era resenärer?

– Det är tråkigt att man har den uppfattningen för vi tar varje enskilt ärende på stort allvar, säger han.

”Det är tyvärr så som verkligheten ser ut”

Skånetrafiken har inget eget register på förare som kör för dem och chaufförer som egentligen inte ska köra har alltså kunnat göra det, utan att Skånetrafiken känt till det. Enligt Lars Hellström är lösningen en ganska ny nationell certifiering för färdtjänstchaufförer. Föraren får ett unikt nummer som man loggar in med när man ska köra. Då kan Skånetrafiken se vem som kör. Men certifieringen finns inte som krav i gamla avtal och idag är en tredjedel av förarna som kör för Skånetrafiken inte certifierade, däribland förare som begått övergrepp som ingått i min granskning. Först 2019 kommer detta krav gälla alla förare.

Och det är ju ett tag kvar, hur ser du på det?

– Ja, det är tyvärr så som verkligheten ser ut i nuläget, säger Lars Hellström.

Jag visar vad jag hittat för Liv. Hon som ringde in till Skånetrafiken i höstas för att klaga på färdtjänstchaufförer som hon tycker gått över gränsen.

– Jag vill skrika och gråta men ja, jag kan inte ens kommentera för det är så åt helskotta fel och ansvarslöst så jag kan inte kommentera det, utan att börja gråta mer än så. Någon behöver göra någonting och fort innan fler råkar illa ut. Och det här är fel.

Men hur ser det då ut på andra håll?

Jag återvänder till Göteborg och min lista med färdtjänstchaufförer där. På tingsrätten går jag igenom hundratals domar.

Färdtjänsten i Göteborg vill ju inte att chaufförer som dömts för olika sorters brott mot person, som misshandel och sexualbrott, ska köra färdtjänst åt dem, så jag sorterar bort de domar som inte rör just det. Och när jag återvänder till Peter Norling på färdtjänsten i Göteborg har jag en lista med ett 50-tal domar. Våldsbrott och sexualbrott som begåtts av chaufförer som funnits på deras lista.

– Nej, men det här ser ju inte bra ut, det gör det ju inte, säger Peter Norling.

Det är misshandel, rån, grov kvinnofridskränkning, köp av sexuell tjänst och sexuellt ofredande. Vissa domar är äldre, men andra så pass nya att det skulle synts i ett utdrag ur belastningsregistret.

– Jag får väl säga att med den lilla information jag har nu utifrån det här så känns det ju inte som våra trafikföretag gör de kontroller de ska göra. Så att vi får börja med en diskussion med dem och kolla på hur de utför sina kontroller.

Men vad är ert ansvar i det här då?

– Ja, vårt ansvar är ju framförallt att jobba med våra trafikföretag och säkerställa att de gör de kontroller de ska göra.

Dömda förare trots uppdaterad lista

Ett bolag sticker ut. De har flest chaufförer på min lista. Ett 30-tal. Taxi Göteborg. Jag visar listan med domar för VD Jonas Nilsson. Enligt honom tar de utdrag ur belastningsregistret för alla nya chaufförer och kollar utdrag varje år.

– Det ska ske årsvis och det sker när vi uppdaterar förarlegitimationen. Så det ska ske en gång varje år, säger Jonas Nilsson.

Och när jag träffar honom, kommer han med en möjlig förklaring till varför det finns så pass många av deras chaufförer med på min lista.

– Det är faktiskt riktigt bra att ni är på för att grejen är att våra listor har inte varit så bra uppdaterade.

Listan jag fått var inte riktigt uppdaterad när de skickade in namnen under våren. Troligen finns en hel del chaufförer med som inte kör för dem längre. Men nu har de en uppdaterad lista till färdtjänsten i Göteborg. Där finns nog inte många av chaufförerna på min lista med dömda kvar tror Jonas Nilsson.

– Det skulle kunna vara enstaka, väldigt, väldigt få, men jag känner nog att nu när vi gått igenom listorna igen och så bör det, bör inte finnas. Skulle förvåna mig väldigt mycket om det var den större delen här. Det skulle det göra.

Så jag jämför den nya listan med min gamla lista jag har över dömda chaufförer. Och visst, några av de dömda chaufförerna från Taxi Göteborg finns inte kvar i den uppdaterade versionen, men över hälften är det. Ett drygt 20-tal. Personer som dömts för till exempel misshandel av taxikund, sexuellt ofredande, rån och köp av sexuell tjänst. Vissa äldre domar, men flera nyare. Jag ringer upp VD Jonas Nilsson igen.

– Jaha, det var så pass många kvar, men vi har ju rensat en del då, men det finns fortfarande en hel del kvar, ja…

Om det beror på att de inte kollat utdrag ur belastningsregistret som de säger att de gör varje år eller om de bedömt att dessa brott varit okej för att köra för dem, får jag inget riktigt svar på, men Jonas Nilsson säger att de ska se över sina processer och att de nu måste diskutera vidare med uppdragsgivaren Göteborg.

– Vad är det för nivå vi ska ha, vad är det som är okej och inte okej som är när det gäller de upphandlingarna och våra egna krav också, den interna moralen om man säger så.

Jonas Nilsson och de andra taxibolagen jag pratar med hänvisar till att de kontrollerar att deras förare har giltig taxilegitimation, att de ser en giltig taxilegitimation som ett bevis för att man inte begått något allvarligt brott.

Transportstyrelsen vill skärpa lagen

Men hur bra är då kollen hos de som ansvarar för tillsynen över den viktiga taxilegitimationen? Grunden för att man överhuvudtaget får köra taxi och färdtjänst och som uppenbarligen ses om en garant för att chaufförer är okej. Det är Transportstyrelsen som beslutar om vem som ska få taxilegitimation och om man ska bli av med den om man begår vissa brott. Det kan handla om till exempel sexualbrott eller grova våldsbrott, berättar Emma Norlander, som sedan ett och ett halvt år är sektionschef för tillsynen över yrkestrafik på Transportstyrelsen.

– När man pratar om taxiförarlegitimation, just att det ska vara för resenärernas trygghet, alltså passagerarsäkerhet, och trafiksäkerheten i stort och det är också så att det ska inte finnas några tveksamheter som rubbar förtroendet för en taxichaufför, säger hon.

Men när jag läser alla beslut om indragna legitimationer på grund av brott från 2015 till september 2017 ser jag fall där det tagit lång tid innan legitimationer återkallats, till och med när det gäller sexualbrott mot resenärer. Emma Norlander vill inte kommentera enskilda beslut, men kommer med en möjlig förklaring.

– Det vill säga det finns brott som vi idag anser påverkar lämpligheten som chaufför som vi inte då systematiskt får in från polismyndigheten.

Det visar sig att Transportstyrelsen inte får information om alla brott som kan leda till indragen legitimation. Det är polismyndigheten som ska rapportera in vissa specifika brott som chaufförer gjort sig skyldiga till. Men på den listan av brott som ska rapporteras in finns idag inte vissa sexualbrott med, däribland sexuellt ofredande, inte ens om det alltså begåtts mot en resenär.

– Precis, och det är det som är så allvarligt och därför vill vi verkligen se till att få in detta, säger Emma Norlander.

Chauffören i Skåne, han som 2015 dömdes för sexuellt ofredande mot en färdtjänstresenär, men som körde färdtjänst igen 2016 efter att ha bytt arbetsgivare, blev inte av med sin taxilegitimation förrän augusti 2017. Ett och ett halvt år efter domen. Han blev av med sin legitimation först efter en senare misshandelsdom.

– Så kan jag inte i detalj uttala mig i det enskilda fallet, men som du säger så handlar det om ett fall av sexuellt ofredande så är det högst sannolikt så att eftersom det är ett brott som vi vet att vi inte får in så har vi inte fått in brottet, säger Emma Norlander.

Nu har Transportstyrelsen skickat in ett förslag till näringsdepartementet om att utöka listan över brott som måste rapporteras till dem. Förutom sexuellt ofredande vill de också att brott som köp av sexuell tjänst, köp av sexuell handling av barn, kontakt med barn i sexuellt syfte och koppleri ska ingå. De brotten ingår alltså inte idag.

– Och det här är ju brott som vi ser väldigt allvarligt på och absolut vill få in, säger Emma Norlander.

Hur kommer det sig att det sker först nu då?

– Jag kan ju bara svara för den tiden jag har varit här och då har vi i det arbetet sett att det finns brister och direkt arbetat vidare med att säkerställa att vi ska få in det.

I två program har jag nu granskat färdtjänsten och förarna. Kommuner och landsting som ska ansvara för att färdtjänsten har en god kvalitet, men lägger över kontrollen av förarna på privata bolag som inte alltid sköter den. Och den myndighet som beslutar om de viktiga taxilegitimationerna inte har alla verktyg som behövs för att fatta beslut.

Min granskning av förarna är inte heltäckande. Idag har jag granskat förare i Skåne och Göteborg. Hur det ser ut på andra håll, vet jag inte.

Jag är tillbaka hos Liv i Skåne. De som begår brott är en liten del av alla chaufförer som kör färdtjänst. Men de som inte sköter sig måste bort och kontrollen skärpas, det vill Liv.

– För det här är inte okej. Ingen ska behöva känna som jag känt och jag vet att det finns fler där ute. Det känns som det är pajkastning i byråkratin och det är vi som faller mellan stolarna, det är vi som får ta smällen för det. Och då känner jag att någon får ju ta på sig ansvaret. Och om inte någon, så alla. De får ju komma på en lösning. Man ska inte få köra om man är anklagad för något sådant här överhuvudtaget, avslutar Liv.

 

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".