Landsbygdsministern – vi har inlett en översyn

1:36 min

Det finns kritik mot att de stora skogsbolagen själva ansvarar för att spara värdefull natur. Kontrollen måste öka för att garantera att de här områdena bevaras menar kritiker.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) säger att regeringen sedan tidigare har inlett en översyn över skogspolitiken, och kommer också att titta på kontrollen: 

– Det är väl en fråga som väl är lämpligt att titta på när vi nu gör en större översyn, där vi tittar både på äganderättsfrågor och skydds- och ersättningsfrågor.

De stora skogsbolagen förväntas ta ett eget ansvar för att bevara värdefull skog, bland annat nyckelbiotoper, de områden som är allra viktigast för att hotade arter i skogen ska överleva.

Kritiker sa på måndagen att staten borde ta ett större ansvar att garantera att rätt områden pekas ut och att skyddsvärda skogar får ett långsiktigt skydd.

Frédéric Forsmark på länsstyrelsen i Norrbotten:

– Man bör ju ha en kontroll på nyckelbiotoperna från myndighetshåll för att veta att det är de viktigaste områdena som skyddas och för att veta att de här områdena blir kvar över tid.

Skogsbolag som Kaliber varit i kontakt med, bland annat Sveaskog och SCA, säger att det ligger noggranna bedömningar bakom när nyckelbiotoper pekas ut och de anser att de kontroll som görs är tillräcklig.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson säger att man kan behöva titta på hur kontrollen fungerar, men hon vill ha kvar det egna ansvaret för skogsägarna:

– Jag tror att det är viktigt att man inte fråntar skogsägarna att de har ett ansvar, men samtidigt är det viktigt att man lyssnar in den kritik som finns och finns det brister i hur kontroll och uppföljning fungerar ska vi självklart titta på det.