Tuffare krav på Läkemedelsindustrin

Utredaren som granskat patientföreningarnas samarbete med läkemedslföretagen föreslår stramare etiska regler på området. Utredningen blev klar och presenterades 2 mars 2006.

Det utbredda samarbete som finns mellan läkemedelsföretag och så kallade brukarorganisationer skapar osäkerhet hos myndigheter och sjukvård.

- Det är ett trovärdighetsproblem, säger utredaren, förre statsrådet Bengt Lindqvist till TT.

Lindqvist, som utrett frågan på uppdrag av Läkemedelsindustriföreningen (Lif), tycker att förtroendeskapande åtgärder krävs i relationerna mellan läkemedelsindustrin, brukarorganisationer (det vill säga handikapp-, pensionärs- och patientorganisationer) och myndigheter.

Utredningen förordar tydligare etiska regler, att framtida samarbeten regleras av ett avtal mellan Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) och Lif samt att en samhällsfond för att stärka konsumenters ställning inom läkemedelsområdet bildas.

Utredningen kommer att skickas på remiss till berörda bolag och organisationer.

I maj 2006 granskade Kaliber företeelsen i ett program som nominerats till Guldspaden, Föreningen Grävande Journalisters pris.