Norska regeringen startar arbete efter Kalibers avslöjande

Att kvinnor missgynnas i rättsapparaten kunde Kaliber visa i oktober 2005. Nu har nyheten fått internationell uppmärksamhet, och effekt.

Norska Barne- och likestillingsdepartementet har bett en tvärvetenskaplig grupp på Olso universitet att ta fram en förstudie på området. Frågan är, är det lika illa i Norge, som Kaliber visade på i Sverige?

Fem studenter har börjat arbetet och bland annat besökt reportrarna Sophia Djiobaridis och Kristina Hedberg i Göteborg för att sätta sig in i hur vi gjorde vår studie.

I sommar ska den norska förstudien vara klar.  

Ur arkivet: