Här kan du läsa om enkäten!

Nedan följer några resultat av vår enkät till svenska professorer. Vi kommer att publicera fler resultat i mån av tid.

Dessutom publicerar vi fler resultat efter vårt andra program om forskning, som sänds den 28/5.

Sammanlagt: 2125 svar.

Svarsprocent: ca 50.

Ett antal svar (kring 50) rensades bort eftersom de skrivits av personer som av misstag fått enkäten och som inte var verksamma som professorer.

Vi kommer att publicera betydligt fler resultat efter vårt andra program om forskning.

Förutom dessa procenttal så fick professorerna förklara / motivera sina svar. Då fick vi veta konkret hur problematiken ser ut inom olika områden samt om frågorna tolkades på olika vis.

Förutsättningen för enkäten var att de tillfrågades identitet inte skulle berättas om vi inte hade deras godkännande. Detta för att få så ärliga svar som möjligt.

Reportern har dock vetat vem som har svarat vad och har ringt och frågat , eller e-postat, ett flertal professorer vid oklarheter.

Egen forskning

Hur tycker du att dina möjligheter / din tid till egen forskning har förändrats den senaste femårsperioden?

mycket större - 2,4 %

större - 9,3 %

ingen skillnad - 24,2%

mindre - 39,2%

mycket mindre - 23,2%

vet ej / kan ej svara - 1,8 %

Finansiering

Hur har din forskning finansierats den senaste femårsperioden? Kryssa samtliga svar som stämmer.

fakultetsmedel - 64,9%

vetenskapsråd - 63,6%

stiftelser - 54,7%

svenska myndigheter - 28,3%

eu - 30,3%

utländska myndigheter - 8,2%

företag - 29,6%

annat - 12,5%

Hur mycket utifrån?

Ungefär hur stor andel av dina forskningsresurser har den senaste femårsperioden kommit från externa finansiärer, alltså allt som inte är fakultetsmedel?

Inget alls - 7%

upp till en tredjedel - 13,4%

mellan en och två tredjedelar - 16,4%

mer än två tredjedelar - 40,1%

allt är externt - 21,5%

vet ej / kan ej svara - 1,7 %

Ändringar

Har finansieringskällorna till din forskning ändrats den senaste femårsperioden?

ja - 49,9%

nej - 46%

vet ej /kan ej svara - 4,1%

Etiska konflikter

Har du upplevt etiska konflikter i förhållande till den / de som bekostar forskningen, tex hur ett resultat ska tolkas, när det ska publiceras?

aldrig - 84,3%

någon gång - 14,3%

flera gånger - 1,3%

Tackat nej

Har du tackat nej till extern finansiering pga vad du tyckte var orimliga krav från finansiären?

ja - 12,3%

nej - 87,7%

’Politisk’ styrning

(citationstecken så att det ska tolkas i ett vidare begrepp än partipolitisk)

Har du upplevt dig ’politiskt’styrd i din forskning, tex när det gäller vilken typ av undersökningar som kan erhålla finansiering?

aldrig - 49,5%

någon gång - 31%

flera gånger - 19,5%

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista