Vecka 49

4-8/12-06

Denna veckas andakter leds av Beatrice Alm, pastor i S:t Paulskyrkan vid Mariatorget i Stockholm, Sveriges äldsta Metodistförsamling. Andakterna följer adventstidens texter och psalmer.

Musiken i andakterna är Adagio ur sonat i g-moll, BWV 1029, av J S Bach med Christian Lindberg och Roland Pöntinen. Dessutom sjunger Beatrice själv den irländska bönen ”Må din väg gå dig till mötes” med svensk text av Per Harling.

Måndag:Textläsning Psaltarpsalm 24:1-2, 7-10.
Psalm 103 ”Bereden väg för Herran” med Lars Mörlid och Peter Sandwall.

Tisdag: Textläsning Sakarja 9:9-10 och Romarbrevet 13:11-13a.
Psalm 744 ”Barn och stjärnor” med Åsa Johnsson och en barnkör.

Onsdag:Textläsning Uppenbarelseboken 3:20-22 och Johannesevangeliet 18:36-38.
Psalm 423 ”Kom Jesus, kom Immanuel” med okänd kör.

Torsdag: Textläsning Lukasevangeliet 4:16-21.
Psalm 39 ”Jesus från Nasaret går här fram” med Lars Mörlid och Peter Sandwall.

Fredag:Textläsning Hebreerbrevet 10:35-39 och Markusevangeliet 1:14-15.
Psalm 39 enl ovan.

Producent: Siw Söderlund, SR Örebro.