Vecka 6

5-9/2-07

Andakterna den här veckan hålls av Emerick Adolfsson som är muslim. Emerick är aktiv i moskén i Malmö och läser ur Koranen på svenska. Texterna översätts till arabiska.

Musiken i programmen är Dana Dragomir – Cóncerto pour une voix.

Måndag: Textläsning.
Ar-Ra’d (Åskan) 13:2-4.

Tisdag: Textläsning.
Al-A’lâ (Den högste) 87:1-8.

Onsdag: Textläsning.
At-Takâthur (Tävlan i rikedom) 102.

Torsdag: Textläsning.
Al-Hudjurât (De inre rummen) 49:11.

Fredag:Textläsning.
Ad-Duhâ (Det klara morgonljuset) 93.

Producent: Agneta Nordin Media, för SR Malmö.