Vecka 20

14-18/5-07

Den här veckan kan vi lyssna till Fader Anders Åkerström, Uppsala, som är präst i en av de ortodoxa kyrkorna i Sverige. Han betjänar dels en församling i Stockholm dels en i Uppsala, samt det ortodoxa nunnekloster som finns utanför Enköping. Fader Anders kommer under hela veckan att spela traditionell ortodox kyrkomusik sjungen av nunnorna vid Heliga Elizabeth Storfurstinnan av Rysslands kloster i USA, där det finns två nunnor bördiga från Sverige.

Måndag: Text: Påskens gudstjänster i ortodoxt kristen tradition.
Musik: Påskens troparion på grekiska och svenska samt strof ur Lamentations.

Tisdag: Text: Den heliga eldens mirakel i Jerusalem.
Musik: Påskens troparion på arabiska och kyrkoslaviska. 

Onsdag: Text: Påskens avslutningsfest (apodosis) och en lärorik berättelse om Fader Nikolaos Planas.
Musik: Påskens troparion på rumänska och engelska.

Torsdag: Textläsning ur Lukasevangeliet 24:50-53 och om hur Kristi himmelsfärd förebådar och möjliggör vårt uppstigande.
Musik: Kristi himmelfärds troparion och Axion Estin.

Fredag: Text: Kristen tro som ”Vägen” och livet.
Musik: Kristi himmelfärds troparion och Axion Estin.

Producent: Siw Söderlund, SR Örebro.