Vecka 26

25-29/6-06

I den här veckans morgonandakter kan vi lyssna till Lennart Uddling, komminister i Väsby församling, Höganäs. Lennart är arbetsledare i Lerbergets kyrka som är en samarbetskyrka mellan EFS och Väsby församling. Lerbergets kyrka firar i år 25 års jubileum och kyrkans arbete kännetecknas av ett stort lekmannaengagemang med 70-talet personer som tar aktivt ansvar för textläsning och förbön i gudstjänsterna.

Musiken i samtliga andakter är Allegro ur Vivaldis ”Sommar” med I MUSICI och Felix Ayo på violin.

Måndag: Textläsning Första Moseboken 9:12-15a.
Psalm 181 ”Nu är det morgon” med Loa Falkman och Tibblekören, Täby.

Tisdag: Textläsning Matteusevangeliet 6:25b-29.
Psalm 200 ”I denna ljuva sommartid” med The Real Group.

Onsdag: Textläsning Markusevangeliet 6:30-32.
Psalm 236 ”Guds källa har vatten tillfyllest” med Johannes Ungdomskör.

Torsdag:Textläsning Första Korinthierbrevet 27b-28b.
Psalm 769 ”Gud, i dina händer” med Susannah Berg och Lutherska Missonskyrkans kör, Göteborg.

Fredag: Textläsning Psaltaren 92:2-6 och Psaltaren 139:1-5.
Psalm 217 ”Gud, för dig är allting klart” med studenter från Musikhögskolan i Örebro.

Producent: Siw Söderlund, SR Örebro.