Vecka 45

5/11-9/11 


Andakterna den här veckan hålls av Emerick Adolfsson som är muslim. Emerick är aktiv i moskén i Malmö och läser ur Koranen på svenska. Texterna översätts till arabiska. Adzan (Böneutropet) inleder varje program. Böneutropare är Yusuf Islam (Cat Stevens).

Musiken i programmen är Fleetwood Mac, Albatross.

Måndag: Textläsning: Sura 1 Al-Fatihah (Ingressen)

Tisdag: Textläsning: Sura 112 Al-Ikhlas (Den rena tron)

Onsdag: Textläsning: Sura 113 Al-Falaq (Gryningens Herre)

Torsdag: Textläsning: Sura 109 Al-Kafirun (Sanningens förnekare)

Fredag: Textläsning: Ayat ul-Kursi från sura 2 Al-Baqarah (Kon) vers 255

Producent: Agneta Nordin Media, för SR Malmö