Vecka 27

30/6-4/7-08

I den här veckans andakter kan vi lyssna till Gunilla Wedin Halvardson, som arbetar som sjukhuspastor på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna sedan 2002. I sitt arbete kan Gunilla ibland få använda vandringen och naturen som ett gott redskap.

I samtliga program hör vi ”Jesus du min glädje” med Anders Widmark.

Måndag: Textläsning ur psaltarpsalm 63:2-9.
”Vi är inte här förgäves” med Thomasensemblen.

Tisdag: Textläsning ur Lukasevangeliet 21:29-33.
Psalm 721 ”Trädet och grenen” med Loa Falkman.

Onsdag: Textläsning ur Markusevangeliet 10:13-16.
Psalm 184 ”Jesus kär, var mig när” med Cantus-kören, Vadstena.

Torsdag: Textläsning ur Markusevangeliet 6:6b-13.
”Pilgrimssång” med Per Harling och Thomasensemblen.

Fredag: Textläsning ur Johannesevangeliet 11:17-27.
Psalm 358 ”Han gick in i din kamp på jorden” med Thylle & Lommra.

Producent Siw Söderlund, Örebro.