Vecka 30

21-25/7-08

Sara Blom är distriktspräst i Mariakyrkan i Göteborg.
Hon arbetar även med frågor som rör naturvetenskap och teologi, bland annat för Svenska Kyrkan under den årliga vetenskapsfestivalen i Göteborg.

För musikinramning svarar Bengt Nilsson, som på orgel spelar sin egen komposition Largo ur God so loved the world. Med hans egna ord: ”Den nedåtgående rörelsen i musiken uttrycker den tjänande Kristus, medan den ljusa solostämman står för Det Sanna Ljuset”.

Måndag: 1 Mos 1:26-31
Så länge solen värmer jorden
Feminalen
(P Harling)

Tisdag: Matt 25:14-18
Du vet väl om att du är värdefull
Solna-Sundbybergs baptistkyrkas ungdomskör
(I Olsson)

Onsdag: Ps 8:4-10
Gud är mysterium
Göteborgs domkyrkas goss- och flickkörer
Gustavi ungdomskör
(Georg Riedel, Christina Lövestam)

Torsdag: 1 Petr 4:7-11
Öppna mig för din kärlek
Blidsbergs pastorats kyrkokör
(C-B Agnestig, A H Lindgren)

Fredag: Ef 4:20-24
Möt mig nu som den jag är
Mikael Nahnfeldt
(J L Bell, V Rudebark)

Producent: Roger Blomqvist, SR Göteborg