Vecka 31

28/7-1/8-08

I den här veckans andakter kan vi lyssna till komminister Jonas Agestam, som en del av sin tid arbetar som häktes- och fängelspräst och den andra delen med ansvar för skolkontakter och konfirmandarbete i Matteus församling, Norrköping.

Musiken som inleder och avslutar måndag, onsdag och fredag är Annas visa med Orsa Spelmän och tisdag samt torsdag är det Morgenstemning av Grieg med Norrköpings Symfoniorkester.  

Måndag: Textläsning Första Moseboken 1:1-5, 26a, 27-28a.
Psalm 181 ”Nu är det morgon” med Betlehemskyrkans kör i Stockholm.

Tisdag: Textläsning ur Psaltaren 25:4-10 samt Johannesevangeliet 14:5-6a.
Psalm 754 ”När dagen fylls av fågelsång” med Loa Falkman.

Onsdag: Textläsning ur Psaltaren 36:6-10 och Johannesevangeliet 7:37a-38.
Psalm 710 ”Som gränslösa vidder” med Lars-Ove Eriksson, sång och orgel.

Torsdag: Textläsning Psaltaren 23 och Johannesevangeliet 1:4-5 samt 8:12.
Psalm 752 ”Över berg och dal” med MariAnne Häggander.

Fredag: Textläsning Psaltaren 121 och Johannesevangeliet 14:27b.
Psalm 179 ”Morgon mellan fjällen” med Fjedur.

Producent: Siw Söderlund, Örebro.