Förlåtelse - Temaandakt

Vem behöver förlåtelse? Hur långt räcker ett förlåt? Veckans morgonandakter handlar om förlåtelse och försoning, i vardagslivet mellan människor och i trons sammanhang. Vi hör fem personer reflektera kring att ge och få förlåtelse.

Måndag
Anders Johansson, präst i Kalmar domkyrka.
Text: Johannesevangeliet 8:2-11.
Musik: Längtan med Marie Fredriksson, Psalm 90 Blott i det öppna med Tommy Körberg.

Producent: Ulla Strängberg, Sveriges Radio Jönköping.