Förlåtelse Lars-Ove Sjöstedt

Onsdag
"Vem behöver förlåtelse?"
Lars-Ove Sjöstedt, kyrkoherde och kontraktsprost i Balingsta utanför Uppsala, håller i Morgonandakten.
Han är gift med Cecilia och beskriver sig själv som en låtskrivande, fotbollstokig fembarnsfar.
Text: Matteusevangeliet 18:21-22.
Musik: Mr Fish med Olov Johansson och Catriona McKay, Amazing Grace med Elvis Presley.

Producent: Johanna Fellenius för Sveriges Radio.