Växande i tron

23-27 maj, 2011 

Växande i tron är temat för veckans morgonandakter, som hålls av stiftsadjunkten Birgitta Simma i Luleå.
– Temat passar bra just nu, eftersom vi är inne i en tid när allting växer i naturen. Det påminner om mitt eget liv, mitt eget inre växande.

Birgitta Simma pratar om att växandet har sin grogrund i vila och bön och att dess frukt är medmänsklighet. Inspiration till andakterna hämtar hon från naturen, vardagslivet och sina resor till Jerusalem och Bolivia.

Varje andakt inleds med Andante ur Symfoni nr 40 i g-moll av Wolfgang Amadeus Mozart.

Måndag
Vågar jag lita på fröets kraft ?
Text: Höga visan 2:11-12
Musik: Guds kärlek är som stranden – Björn Johansson

Tisdag
Jag är planterad i Guds vingård
Text: Psaltaren 8:4-7
Musik: Mysterium - Lutherska Missionskyrkans kör

Onsdag
Vilka onödiga bekymmer bär jag på ?
Text: Lukasevangeliet 10:41-42
Musik: Känn ingen oro – inspelad i Taizé

Torsdag
I bönen skapas gemenskap
Text: Lukasevangeliet 7:7-8
Musik: Du omsluter mig - Carola

Fredag
Gud är alla folks Gud
Text: Ordspråksboken 9:10
Musik: Conversation With God – Mari Boine

Producent: Helena Andersson, Moskit media, för Sveriges radio Västerbotten