Vecka 9

I den här veckans andakter hör vi Selma Haraldsdóttir, distriktspräst i Jakobsgårdens distrikt, Stora Tuna församling, Borlänge.

Selma Haraldsdóttir har tidigare arbetat som fängelsepräst på kvinnofängelset Hinseberg. Selma kommer från Island och har bott i Sverige i 20 år, den största delen av tiden i Lund. Den 1 maj tillträder Selma en sjukhusprästtjänst i Norrtälje-Malsta församling i Uppsala stift.

Musiken i andakterna är ur ”The Lark Ascending” av Vaughan Williams med Hilary Hahn och London Symphony Orchestra.

Samtliga psalmer framförs av Ellen Kristjánsdóttir.

Måndag:Textläsning: Jesus Syraks Vishet 18:8-13a.
Isländsk psalm ”Loving Father of the Heavens”.

Tisdag:Textläsning: Lukasevangeliet 11:33-36.
Isländsk psalm ”The Gifts of God”.

Onsdag: Textläsning: Matteusevangeliet 5:3-10.
Isländsk psalm ”The Sun Sinks into the Sea”.

Torsdag: Textläsning: Första Johannesbrevet 4:16b-21.
Isländsk psalm ”O Jesus, Best Brother”.

Fredag: Textläsning: Predikaren 3:1-8.
Psalm 271 ”Närmare, Gud till dig” på isländska.

Producent: Siw Söderlund, SR Örebro.