Vecka 11

I den här veckans andakter träffar vi Bo Wettéus, pastor i Filadelfiakyrkan, Örebro, sedan 11 år. Han slutar sin tjänst den 1/5 i år, då han går i pension.

Bo Wettéus har också arbetat som pastor i Bodafors, Aneby och i Linköping. Varit biträdande missionsledare inom Örebromissionen och medverkat i både radio och TV flera gånger.

Musiken i andakterna är ”Andante” ur Mozarts pianokonsert nr 21 med Capella Istropolitana.

Måndag: Textläsning: Lukasevangeliet 2:41-52.
Psalm 59 ”Med Gud och hans vänskap” med kören DOXA.

Tisdag: Textläsning: Lukasevangeliet 4:1-13.
Psalm 265 ”Ingen hinner fram till den eviga ron” med Sacré Chour.

Onsdag: Textläsning: Lukasevangeliet 5:1-11.
Psalm 584 ur Psalmer och sånger ”Har du mod att följa Jesus” med Göran Stenlund.

Torsdag: Textläsning: Lukasevangeliet 9:28-36.
Psalm 37 ”Kristus är världens ljus” med Storkyrkans kör, Stockholm.

Fredag: Textläsning: Lukasevangeliet 24:1-12.
Psalm 311 ”Jag skall gråtande kasta mig ner” med Anna Eiding.

Producent: Siw Söderlund, SR Örebro.