Ljusa arbetslöshetssiffror för Ljusnarsberg

Arbetslösheten fortsätter att minska jämfört med förra året. I vårt län är det bara Degerfors som har ökat den totala arbetslösheten, och det med bara 0.2 procentenheter, eller fem personer. I Hallsberg ligger arbetslösheten stilla, men i resten av länets kommuner minskar alltså arbetslösheten.
Vid förra mätningen gick Ljusnarsbergs kommun för första gången på över trettio år under länsgenomsnittet, och de fortsätter att minska. Den totala arbetslösheten ligger nu på 6.3 procent. I hela länet är den siffran 7.2 procent. Ungdomsarbetslösheten har närapå halverats i Ljusnarsberg det senaste året, och är nu nere på 5,7 procent, vilket är lägst i hela länet, och långt under riksgenomsnittet.