Krockkuddar klarar ej älgar

Krockkuddarna som ska skydda förare och passagerare löser sällan eller aldrig ut när en älg blir påkörd. Varje år sker det minst femtusen olyckor med älg i Sverige . Hastighetsminskningen när en bil träffar älgens ben är inte tillräcklig för att utlösa krockkuddarna. Ofta blir det i stället så att älgens kropp tränger in i bilarna med svåra personskador som följd.-