Ont om äldre och yngre kandidater till länets val

Både dom yngsta väljarna och dom äldsta är kraftigt underrepresenterade bland kandidaterna till höstens val i länet. Det visar en genomgång som Sveriges Radio har gjort.
Trots att nästan var fjärde länsbo är över 65 år så är det inte alls lika vanligt med pensionärer bland.kandidaterna till höstens kommunfullmäktigeval runt om i länet. Bland Vänsterpartiets kandidater är det bara tre procent som är över 65 år. Flest pensionärer finns det bland folkpartiets kandidater - 28 procent. Alla andra partier har en lägre andel pensionärer bland sina kandidater än vad det finns pensionärer bland länets befolkning. Närmast av dom andra partierna är moderaterna med 21 procent pensionärer Också åldersgruppen under 30 år är kraftigt underrepresenterad. Bara sju procent av kandidaterna i länet är under 30 år, trots att nästan 18 procent av väljarna är det. Flest unga kandidater har miljöpartiet - 15 procent, och Vänsterpartiet 11 procent. Dom andra har bara mellan fyra och åtta procent kandidater under 30 år. Men partierna här i länet är inte ovanligt dåliga på att hitta varken gamla eller unga kandidater. Åldersfördelningen här i länet är i stort sett lika orepresentativ som i resten av landet.