Örebro kommun satsar på integration

Örebro kommun ska bli bättre på att stödja invandrare att komma in i det svenska samhället. Under våren har en arbetsgrupp från bland annat kommunen, arbetsförmedlingen och svenskundervisningen SFI arbetat med en ny modell i arbetet för integrationen.
Mattias Olovsson, biträdande chef på arbetsförmedlingen, säger att dom ska bli bättre på att ta hand om dom invandrare som har tillräckliga kunskaper för att få praktik eller jobb. Örebro kommun ska koncentrera sig mer på den grupp som inte har tillräckliga språk- och yrkeserfarenheter för att få jobb. Samtidigt ska Svenska för Invandrare, SFI förändra kursplanen, bland annat så att alla elever får betyg även när dom inte nått högsta nivån på SFI.