Bästa arbetsmarknaden på 30 år

För första gången på 30 år har Ljusnarsbergs kommun hamnat under länsgenomsnittet när det gäller arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten är till och med lägst i hela länet. Det finns nu till och med företagare som har svårt att rekrytera arbetskraft.