Svårt få praktikplats för invandrare i Örebro

Det går trögt att hitta praktikplatser för alla på SFI, Svenska för invandrare i Örebro. Det berättar Christopher von Stedingk, som är rektor på Språk och Framtid, som har ansvar för den största delen av svenska för invandrare i Örebro kommun.

Tidsbrist och för mycket att göra är två skäl som arbetsgivare anger när de säger att de inte kan ta emot praktikanter från Språk och Framtid. Men Christopher von Stedingk tror att det lika ofta handlar om att man helt enkelt känner sig osäker på mötet med det okända.

Det är egentligen bara inom vård, skola och omsorg som det är lätt att ordna praktikplatser för nya svenskar i Örebro.

Hasna Mejri praktiserar på servicehuset Ädelgården i Varberga där hon trivs och lär sig mycket, men hon tycker också att arbetsgivaren har mycket att vinna.

Och Christopher von Stedingk menar att det allas vårt ansvar att bjuda till och ta emot praktikanter från SFI.