Snöröjningen igång i norra Örebro län

Det oväder som främst drabbat Dalarna och Värmland har också påverkat Örebro läns norra delar. I både Ljusnarsbergs och Hällefors kommun var snöröjningen igång tidigt på tisdagsmorgonen. 

Sören Hansson, arbetsledare på Bergslagens kommunalteknik, och med ansvar för Ljusnarsbergs kommun berättar att snöröjning pågått sen tidigt på tisdagsmorgonen men att snön övergick i regn under förmiddagen. Nu försöker man få bort snön från brunnar och gator i Kopparberg så vattnet kan rinna undan eftersom det finns risk för köldgrader och återfrysning på vägarna senare på dagen.
Även i Hällefors har snöröjningen varit igång men några större problem har det inte varit i trafiken.