Försäljningen av nikotinläkemedel ökar

Försäljningen av nikotinläkemedel fortsätter att öka i Örebro län. Under årets första nio månader sålde Apoteken i länet 480 000 dygnsdoser nikotinläkemedel, vilket är en ökning med 1,2 procent jämfört med samma period förra året.
I hela Sverige utom Gotland har försäljningen ökat.