Tolgfors första uppdrag som Handelsminister

Moderaten Sten Tolgfors från Örebro ska på ett av sina första uppdrag som Handelsminister träffa de nordiska ländernas handelsministrar.  

I samband med Nordiska Rådets möte i Köpenhamn på onsdagen ska Handelsministrarna diskutera synen på hur handelspolitiken bättre kan bidra till EU:s konkurrenskraft,  och överväga hur länderna kan samverka för att få igång WTO-förhandlingarna igen, säger Sten Tolgfors.