Flest ungdomar hoppar av gymnasiet i Hallsberg

Ungdomar från Hallsberg hoppar av gymnasiet i högre grad än ungdomar från andra kommuner. Av de Hallsbergsungdomar som började gymnasiet hösten 2004 så hoppade mer än var tionde av. Det är den högsta siffran i hela Sverige.

Det är Sydnärkes utbildningsförbund, SUF, som ansvarar för gymnasieutbildningen för elever från Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå.

Gunnar Öhrn är utbildningsdirektör på SUF och vet inte varför så många hoppade av.

Ingen annan kommun i hela Sverige hade så stor andel avhopp bland förstaårseleverna på gymnasiet som Hallsberg. Det var 13 procent eller ungefär 25 elever från Hallsberg som hoppade av läsåret 2004, medan avhoppen i de andra kommunerna i länet var på mellan 1 och 4 procent.

Nu måste orsakerna till de många avhoppen analyseras och man måste börja titta redan i grundskolan, menar Kicki Johansson, politisk ledamot i SUF.