Snabbkurs i svenska vid universitetet i Örebro

På Örebro universitet pågår just nu en snabbkurs i Svenska för utbytestudenter. Studenterna finasierar sina studier med hjälp av stipendier och Universitetet får pengar från EU eftersom att svenskan är ett minioritetsspråk.
Studenterna kommer från flertalet av de Europeiska länderna - även utanför EU. De flesta har aldrig tidigare varit i kontakt med det svenska språket. De är mellan 20 och 25 år och ska studera runt om i sverige under det kommande läsåret.