Läge för att ändra bolånen - kanske

Nu kan det var läge för alla villagäare som har rörliga bolån att fundera på om det är dags att binda lånen.
Gapet mellan rörlig ränta och dom korta bundna lånen har på något år i stort raderats ut och det gör att många med bolån vänder sig till bankerna för att få råd om hur man ska agera. - Att binda en del av lånen är inte fel, säger Roul Fahlin som är privatmarknadschef på Nordea i Örebro.