Fler lyssnar på Radio Örebro

Lyssnandet på P4 :a Radio Örebro har ökat lite grann det senaste året. Från 37,5 i motsvarande undersökning i fjol till 38;1 procent i år. Den största förändringen i radiolyssnandet i länet det senaste året är att allt fler lyssnar på P3. Lyssnandet har ökat med nästan 3 procent. De komersiella kanalerna Radio Rix och Mix Megapol har förlorat lyssnare.Totalt för hela Sverige fortsätter radiolyssnandet att vara stabilt högt enligt företaget RUAB som mäter radiolyssnandet i Sverige. Drygt 60 procent av radiolyssnandet i Sverige ägnas Sveriges radios 4 kanaler. De komersiella kanalerna lockar knappt 30 procent av publiken.