Oppboga Bruk satsar på ny produktionslinje

Oppboga Bruk utanför Fellingsbro med 34 anställda investerar drygt 5 miljoner kronor på en ny produktionslinje som tryggar framtiden för företaget.