Virginska ger individuell kursplan för idrottstalanger

Dom unga topptalangerna inom idrotten riskerar att komma efter med gymnasiet om inte undervisningen anpassas för sporten. Virginska skolans idrottsprogram erbjuder idag individuellt upplagd kursplan för dom elever som inte kan följa undervisningen i en vanlig klass, å det ger dom en chans att klara plugget bättre.

En av de elever som omfattas av programmet är Oskar Jansson  som efter jul kommer att bli ungdomsproffs i fotboll i Tottenham.