Sabotage mot Rostaskolan

Rostaskolan i Örebro har utsatts för stor skadegörelse under helgen. Lokalerna har sprayats med färg, många fönster har krossats och kanske allvarligast, vattenkranarna har ställts upp så att mycket stora mängder vatten runnit ut. Även skolans gymnastiksal har skadats.