Höga metallpriser ger stora vinster för gruvkoncernen Lundin Mining

Gruvkoncernen Lundin Mining som driver Zinkgruvan i Zinkgruvan utanför Askersund, redovisar en rörelsevinst på drygt 59 miljoner dollar för det tredje kvartalet i år. Det kan jämföras med vinsten på drygt 16 miljoner dollar motsvarande period i fjol. Intäkterna ökade från närmare 49 miljoner dollar till 99 miljoner dollar.

Under perioden har Lundin Mining genomfört två stora affärer. Bolaget har gått samman med ett kanadensiskt gruvbolag och köpt en andel på 49 procent i ett ryskt zinkprojekt.
I rapporten bedömer koncernen att bägge transaktionerna ger en god grund för en fortsatt positiv utveckling för bolaget på både kort och lång sikt.
Det är de höga metallpriserna som driver upp Lundin Minings resultat och intäkter. Och bolaget tror dessutom på fortsatt höga metallpriser.