Avgaser skadliga för fisken

Avgaser från båtmotorer skadar fiskynglen i dom svenska vattnen. Det visar en undersökning som Institutet för tillämpad miljöforskning vid Stockholms Universitet gjort.
Lennart Balk har arbetat med undersökningen, och han säger att utsläppen är väldigt skadliga för livet i vattnet och att det nu är viktigt att göra allt för att minska utsläppen från båtmotorerna. Testerna har utförts på både nya och gamla två- och fyrtaktsmotorer.