Troligen samma avsändare till alla hotfulla brev

Örebro-polisen har nu ett 30-tal brev som familjer med invandrarbakgrund fått sedan deras bild publicerats i Nerikes Allehand på Hej-Baby-sidan.
Göran Gunnarsson, polisens presstalesman, säger att det troligen är en och samma avsändare på samtliga brev man fått in. Breven som skickats under minst ett års tid till olika familjer har uppfattats som obehagliga av de familjer som mottagit dem. I många av breven hänvisas mottgaren till en och samma person, till det moderata kommunalrådet Brittinger Örenius. Nerikes Allehanda har polisanmält breven och enligt Göran Gunnarsson finns en del spår och med dagens DNA-teknik är det lätt att säkerställa om en gripen person är skyldig.