Landstinget ska vara bollplank för gravida med hög alkoholkonsumtion

Fortfarande dricker mer än var tionde gravid kvinna alkohol i någon utsträckning, och en del kvinnor så mycket att det utgör en stor risk för barnet. Örebro läns landsting jobbar med riskbruksprojektet som innebär att frågor kring alkoholvanor ska ha en naturlig plats i vården, säger Carina Westergren som är sektionschef för mödrahälsovården.