Mobbning på universitetet

-Örebro Universitet satsar stort på forskning kring mobbning och kommer att bli ledande inom mobbningsforskningen. Det säger Björn Eriksson, professor i sociologi vid Örebro universitet, i samband med den pågående nationella mobbningskonferensen